0

OBSŁUGA PRAWNA E-COMMERCE

REGULAMINY DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ

Współcześnie, nowoczesna technologia towarzyszy nam na każdej płaszczyźnie życia. Dlatego nasza platforma prawna eprawohub.pl wychodzi naprzeciw tym zmianom, oferując dla branży e-commerce i nowych technologii profesjonalną opiekę prawną w Polsce i za granicą. Obsługa prawna e-commerce koncentruje się na przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji prawnej w postaci wszelkich regulaminów dla e-commerce oraz stałym doradztwie prawnym. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i webowych. Ponadto przygotowujemy dokumentację prawną dla różnych platform marketplace.  Bardzo ważnym obszarem naszej działalności jest obsługa prawna sklepu internetowego na zagraniczne rynki. Co istotne przygotowujemy profesjonalne regulaminy w obcych językach według prawa obcego danego kraju w EU, bazując na zdobytym wieloletnim doświadczeniu przy współpracy z zagranicznymi prawnikami na lokalnych rynkach zagranicznych. Zatem możesz u nas zamówić profesjonalne regulaminy sklepów według prawa francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, holenderskiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego, rumuńskiego, szwedzkiego, norweskiego, krajów bałtyckich etc., jak również pod pewnymi założeniami regulaminy sklepów na rynki stricte obce UK, USA czy Ukrainę.

 

OBSŁUGA PRAWNA E-COMMERCE W POLSCE I ZA GRANICĄ

Obowiązuje prawo nakłada szereg obowiązków informacyjnych, które trzeba wypełnić w regulaminie sklepu. Regulamin zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy sprzedawcę z kupującym i stanowi zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji w Twoim e-sklepie. Jest wiele aktów prawnych, które należy przywoływać w kontekście regulaminów sklepów czy serwisów. Przede wszystkim w Polsce należy wspomnieć o ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawie o prawach konsumenta. W innych krajach EU regulują to odpowiednie przepisy handlu elektronicznego i prawa konsumenckiego. Oprócz wspólnych zasad na poziomie unijnym każdy kraj posiada odrębne regulacje w tym zakresie. W związku z powyższym, jeżeli zamierzasz kierować sprzedaż stricte do określonego kraju należy uwzględniać prawo obce np. prawo niemieckie, prawo francuskie, prawo czeskie, prawo słowackie. Obsługa prawna e-commerce na zagranicznych rynkach jest bardzo złożona. 

 

Co powinien zawierać profesjonalny regulamin sklepu?

Profesjonalny i bezpieczny regulamin sklepu internetowego musi wyczerpywać obowiązki informacyjne. Kupujący musi wiedzieć kto jest sprzedawcą, jakie są dane firmy i do kontaktu.

Regulamin musi wskazywać jakiego rodzaju będą świadczone usługi drogą elektroniczną (np. usługa konta użytkownika czy newsletter) oraz jakie są warunki świadczenia tychże usług. W dokumencie należy opisać całą procedurę zawierania umowy sprzedaży oraz jak przebiega zamówienie. Ponadto należy wskazać kwestie operacyjne (formy dostawy i płatności) Regulamin sklepu internetowego musi również regulować kwestie prawa do odstąpienia od umowy wraz z opisaną procedurą, jak również prawne reklamacje i gwarancje (jeżeli gwarancje są udzielane). Oprócz regulaminów w skład wdrożenia prawnego sklepu wchodzi również kwestia RODO, czyli profesjonalna polityka prywatności i cookies. Twoja firma powinna mieć również opracowane zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym potrzebne jest całe spektrum dokumentacji wewnętrznej RODO. Obsługa prawna e-commerce, bez względu czy to dotyczy sklepu internetowego, serwisu czy aplikacji mobilnej wymaga indywidualizacji pod specyfikę biznesu. 

EPrawoHub to nowoczesna platforma prawna dla e-commerce polskiego i zagranicznego oraz profesjonalne porady prawne online dla firm. Przygotowujemy również regulaminy zagraniczne w różnych językach obcych np. regulamin sklepu po angielsku, regulamin sklepu po niemiecku, regulamin sklepu po francusku, po  czesku czy słowacku i w innych językach obcych. To nie tylko tłumaczenia regulaminów, ale profesjonalne wdrożenia prawne na obce rynki zagraniczne według prawa obcego.  Nasza platforma specjalizuje się w doradztwie dla całego sektora e-commerce, w tym profesjonalnym przygotowywaniem regulaminów dla sklepów czy serwisów internetowych w Polsce i za granicą.

Dlaczego właśnie my?

  • Doświadczenie – Polskie i zagraniczne doświadczenie przy poważnych projektach e-commerce na rynkach.
  • Profesjonalnie – Stoi za nami profesjonalna Kancelaria Prawna PRAWOHUB Legal. Nad wszystkim czuwają zawodowi radcy prawni.
  • Nowocześnie – Wygodna i zdalna obsługa.
  • Bezpiecznie – Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
  • Powszechnie dostępne – Dla klientów polskich i zagranicznych.

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą