Ślub

Dostępne dokumenty

Ślub

Ślub wraz z weselem to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Dlatego należy je zaplanować perfekcyjnie. Nowoczesna Platforma Prawna eprawohub.pl dają Ci taką możliwość. Najpierw zapoznajcie się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi ślubu.

Zaplanuj swój ślub

Ślub cywilny możecie zawrzeć, jeśli spełniacie określone wymagania w świetle prawa polskiego :

  • jesteście pełnoletni,
  • nie jesteście w związku małżeńskim,
  • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
  • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
  • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu. Podobnie w przypadku osób dotkniętych chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, jak również osób spowinowaconych. Jeśli nie możecie się stawić jednocześnie przed kierownikiem usc, będziecie musieli skorzystać z pomocy pełnomocnika. W takim przypadku również niezbędne będzie uprzednie zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Musicie również pamiętać, że jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem, to osoba ta musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi np. akt urodzenia. Jeśli jednak istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy, jedynie w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

Jeśli chcecie wziąć ślub wyznaniowy o skutkach cywilnych, musicie uprzednio wiedzieć, iż prawo procedowania zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej w Polsce posiada, na podstawie ustaw indywidualnie regulujących ich działalność, 11 związków wyznaniowych (10 kościołów i 1 inny związek wyznaniowy) tj. Kościół Katolicki, w tym: rzymskokatolicki, greckokatolicki, neounicki, ormiański, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Zielonoświątkowy w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Gminy wyznaniowe żydowskie w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP. Najpierw musicie zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.  Wymogi są takie same, jak przy ślubie cywilnym.  Kierownik USC da wam zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przekażcie zaświadczenie duchownemu, który udzieli wam ślubu. Duchowny poinformuje was, jeśli musicie spełnić dodatkowe warunki niezbędne do zawarcia małżeństwa. Duchowny poprosi was i waszych świadków o podpisanie zaświadczenia, w którym potwierdzicie, że w jego obecności złożyliście oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. Po ślubie w ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo

Patrz na dół, gdzie możesz wybrać potrzebne dokumenty prawne w zależności od sytuacji.  Następnie wypełniasz formularz, realizujesz zamówienie i bezpiecznie korzystasz w obrocie prawnym.

Zaplanuj swoje wesele

Jeżeli spełniacie wymogi, zacznijcie organizować swój wymarzony ślub i wesele. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę dostępu do bezpiecznych umów ślubno-weselnych przygotowanych przez naszych prawników. Są one niezbędne, abyś był w tym szczególnym czasie zabezpieczony na przyszłość. W przeciwieństwie do wielu umów w funkcjonujących w obrocie, uwzględniają one interesy obydwu stron. Dlatego nie daj sobie narzucać umów, które naruszają Twoje interesy. Nasza Nowoczesna Platforma Prawna jest dla każdego. Dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki tym umowom zaczniecie nowy etap życia szczęśliwie i bezpiecznie. Specjalna oferta pakietów umów na nowy sezon weselny. Wybierasz umowę, bądź cały pakiet umów, wypełniasz formularz i realizujesz zamówienie. Następnie korzystasz bezpiecznie w obrocie prawnym.

Czytaj więcej

Zapytaj prawnika

Masz inny problem?

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT