Testament & Spadek

Dostępne dokumenty

Testament & Spadek

Mądry planuje wcześniej. Planowanie na przyszłość jest niezwykle ważne dla nas samych, jak i naszej rodziny we wszystkich obszarach życia. Szczególnie istotne jest to ,co się stanie z majątkiem po naszej śmierci. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was szczególną ofertę w ramach planowania na przyszłość. Dzięki nam możecie sporządzić ważny testament bez wychodzenia z domu. Znajdziecie również inne potrzebne dokumenty spadkowe. Najpierw zapoznajcie się z niezbędnymi informacjami.

Testament to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, tak więc ustanowiony jest zakaz testamentów wspólnych (np. wspólny testament małżonków). Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony :
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści ;
3) pod wpływem groźby
Są różne rodzaje testamentów. Ogólnie dzielimy je na testamenty zwykłe : własnoręczny (holograficzny), notarialny, alograficzny oraz testamenty szczególne : ustny, podróżny, wojskowy.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Czytaj więcej

Zapytaj prawnika

Masz inny problem?

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT