Związki Partnerskie

Dostępne dokumenty

Związki Partnerskie

Związki partnerskie możliwe także w Polsce specjalnie dla Was. Dzięki naszym rozwiązaniom prawnym macie dostęp do specjalnych umów związku partnerskiego, które zabezpieczą Wasze interesy. Macie różne opcje w zależności od potrzeb. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was sześć różnych umów związku partnerskiego. Najpierw zapoznajcie się z niezbędnymi informacjami.

Związki partnerskie nie są prawnie uregulowane w Polsce, chociaż stanowią alternatywną w stosunku do małżeństwa formę współżycia dwóch osób. Nie ulega jednak wątpliwości, iż coraz częściej ludzie wybierają taki model nieformalnych związków partnerskich, nie zdając sobie sprawy z wielu niedogodności i niebezpieczeństw prawnych. Osobom żyjącym w nieformalnych związkach nie przysługują prawa takie jakie kodeks rodzinny przyznaje względem siebie osobom, które zawarły związek małżeński. Zatem osobom żyjącym w związku partnerskim nie przysługuje :

  1. prawo do noszenia wspólnego nazwiska,
  2. prawo do żądania, aby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przysługujące jednemu z partnerów, były wypłacane do rąk drugiego z nich w razie braku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb związku,
  3. prawo do działania za partnera,
  4. prawo żądania dostarczenia środków utrzymania po ustaniu związku,
  5. prawo ustawowego dziedziczenia po jednym z konkubentów,
  6. prawo do renty rodzinnej po zmarłym konkubencie,
  7. prawo do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto dziecko zrodzone  w takim związku ma charakter pozamałżeński, co powoduje w konsekwencji, iż ojcostwo takiego dziecka nie jest z góry określone. Wobec tego bez dokonania dodatkowych czynności, w akcie urodzenia dziecka jako rodzic może być wpisana tylko matka. Pełne pochodzenie zostanie ustalone dopiero wówczas, gdy partner dokona czynności uznania dziecka lub jeżeli sąd w wydanym przez siebie orzeczeniu ustali ojcostwo partnera, który dobrowolnie nie chce uznać dziecka. Jeżeli partner dziecko uzna, władza rodzicielska nad dzieckiem będzie przysługiwała również jemu. W momencie urodzenia się wspólnego dziecka, rozpoczyna się obowiązek alimentacyjny partnerów, czyli obowiązek łożenia na wychowanie i utrzymanie wspólnego dziecka.

Największe problemy mogą występować w sprawach majątkowych, które nie są uregulowane przepisami prawa tak jak w przypadku małżonków, gdzie mamy ustanowioną ochronę. Problemy mogą pojawiać się  szczególnie wtedy, kiedy partnerzy dokonywali wspólnych inwestycji, nabywając nieruchomości czy też wyposażenia mieszkania, nie zawierając jednocześnie żadnych umów między sobą. Przyjmuje się w doktrynie prawa, iż w takich sytuacjach zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, związane ze współwłasnością w częściach ułamkowych,  spółce cywilnej czy bezpodstawnym wzbogaceniu. Warto posiłkować się również niepodważalnymi dowodami, najlepiej w postaci dokumentów. Zakończenie  związku partnerskiego i podział majątku może generować jednak wiele problemów natury prawnej przy wzajemnych rozliczeniach.

Dlatego też najlepiej zabezpieczyć się na przyszłość, zawierając kompleksowe umowy związku partnerskiego, które będą regulować najważniejsze kwestie dla Was. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was sześć różnych umów związku partnerskiego w zależności od Waszych potrzeb.

Czytaj więcej

Zapytaj prawnika

Masz inny problem?

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT