0

Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie

Branża e-commerce nieustannie się rozwija. Coraz więcej konsumentów decyduje się na zakupy online, dotyczy to zarówno Polaków, jak też mieszkańców innych krajów. Poza tym sprzedaż internetowa pozwala na przełamanie bariery geograficznej – można kupować i sprzedawać na odległość. Z tego przywileju korzystają przedsiębiorcy i klienci. Zakupy online są także dużym ułatwieniem dla krajów dotkniętych problemami żywiołowymi i politycznymi. Obecnie Ukraina ze względu na wojnę znajduje się w trudnej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy tego kraju nie mają swoich potrzeb – wciąż robią zakupy. Dzięki e-commerce mogą kupować od zagranicznych sprzedawców, mają też lepszy dostęp do wielu dóbr. To duża szansa dla Sprzedawców, którym zależy na nieustannym rozwoju i poszerzaniu zakresu swoich usług. Sprzedawcy internetowi powinni jednak uprzednio przygotować się od strony prawnej, a profesjonalny Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie jest w tym aspekcie najważniejszy.

Przed wojną na Ukrainie z Internetu korzystało 66% populacji, z czego 44% robiło zakupy online. Były to przede wszystkim odzież i obuwie, wyposażenie domu, meble, elektronika i media. Co ciekawe był to kraj, który notował najwyższe wskaźniki wzrostów, jeśli chodzi o średni przychód na jednego kupującego, pomimo że na tle Polski nie był on imponujący. Wybuch wojny jednak zmienił znacząco sytuację e-commerce u naszych wschodnich sąsiadów. Sprzedawcy jednak się nie wycofali z tego rynku, a nawet niektórzy zdecydowali się poszerzyć swoją działalność o ten kierunek.

Jeśli planujesz sprzedaż online na Ukrainie lub też kierujesz swoje usługi do Ukraińców mieszkających w Polsce czy innych krajach Europy, potrzebujesz strony www dostosowanej do swojej grupy docelowej. Powinna mieć ona swoją ukraińską wersję językową, a sam proces sprzedaży musi być zgodny z obowiązującym w danym kraju prawem. Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie to najważniejszy element całego pakietu dokumentacji prawnej wymaganej na Twojej stronie e-sklepu. Twój e-sklep musi mieć regulamin, który będzie zawierał wszystkie kluczowe informacje dotyczące warunków sprzedaży, kwestii operacyjnych sklepu, obowiązków klienta oraz sprzedawcy, reklamacji i gwarancji.

Regulamin Twojego sklepu internetowego na Ukrainie musi być napisany w języku ukraińskim, aby był zrozumiały dla Twoich odbiorców. Treść regulaminu w znaczących stopniu zależy od tego, na jakim rynku – polskim czy zagranicznym prowadzona jest sprzedaż. Trzeba ją dostosować do obowiązujących w danym kraju regulacji prawnych.

E-commerce na Ukrainie po wybuchu wojny – co i dlaczego warto sprzedawać online?

Po wybuchu wojny na Ukrainie obserwowano gwałtowny spadek obrotów w e-commerce w tym kraju, według Statista było to o aż 90%. Spadła też wartość koszyka, która jednak w późniejszym czasie zaczęła sukcesywnie rosnąć, osiągając pod koniec 2022 roku wartość 42,25 USD. Ludzie zaczęli korzystać z łatwego i szybkiego dostępu do dóbr pochodzących z innych krajów, podczas gdy u nich były w tym zakresie duże braki. Najlepiej sprzedają się odzież i obuwie, leki i żywność, a także artykuły higieniczne. Obecnie Ukraińcy mają ogromną motywację odbudowy swojego kraju, starają się żyć normalnie, dlatego nastąpił też wzrost zakupów elektroniki i sprzętu AGD.

Jak wynika z szacunkowych danych, pod koniec 2023 może dojść do sytuacji, że wartość sprzedaży e-commerce u naszych wschodnich sąsiadów wróci do stanu z 2020 roku. Prognozy są więc bardzo optymistyczne zarówno dla sprzedawców, jak też kurierów.

Dlaczego regulamin sklepu internetowego musi znaleźć się na stronie www?

Regulamin sklepu online jest obowiązkowy i musi znaleźć się na stronie internetowej w łatwo dostępnym dla każdego użytkownika miejscu. Każdy, kto korzysta ze strony, powinien mieć możliwość zapoznania się z jego treścią. Ponadto regulamin pozwala na wywiązanie się przez przedsiębiorcę z wielu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Za pośrednictwem regulaminu możesz w łatwy sposób poinformować swojego potencjalnego klienta o jego prawach i obowiązkach. Jest to pewnego rodzaju umowa, która zostaje zawiązana pomiędzy sprzedawcą a klientem. Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, ale można zaobserwować zbliżanie ustawodawstwa na Ukrainie do standardów europejskich, w szczególności w kontekście negocjacji akcesyjnych. Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie kierowany do odbiorców w tym kraju powinien uwzględniać lokalne przepisy dotyczące Kodeksu cywilnego, handlu elektronicznego, prawa konsumenckiego. Jeśli więc planujesz sprzedaż na Ukrainie, koniecznie musisz posiadać regulamin, który będzie zgodny z obowiązującym tam prawem.

Zatem, niezależnie od tego, czy prowadzisz sprzedaż online w Polsce czy na Ukrainie, musisz posiadać regulamin zawierający zasady korzystania ze sklepu internetowego. Jest to zbiór bardzo ważnych dla klienta sklepu informacji. Tobie pozwala on na wywiązanie się ze swoich obowiązków związanych z przekazem konsumentowi kluczowych informacji dotyczących zakupów. Jest to też pewnego rodzaju zabezpieczenie dla obu stron, które są świadome swoich obowiązków i przywilejów.

Co zawiera dobry regulamin sklepu online na Ukrainie?

Elementy, który muszą znaleźć się w regulaminie sklepu określają właściwe przepisy obowiązujące na Ukrainie. Dobry regulamin e-sklepu będzie więc składał się z następujących elementów:

 • informacje o sklepie, a także sprzedawcy w tym dane firmy i siedziba sklepu
 • zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, czyli informacja, gdzie prowadzona jest sprzedaż
 • zakres produktów – co sprzedawane jest na stronie sklepu
 • wymagania techniczne m.in. dotyczące sprzętu, którego używa się do korzystania ze strony e-sklepu
 • warunki sprzedaży towaru np. czy konieczna jest rejestracja na stronie w celu dokonania zakupu przy pomocy swojego e-maila i ustawionego hasła, jakie są opcje dostawy i płatności czy też jak wygląda cały proces składania zamówienia od wejścia na stronę sklepu do finalizacji zakupu
 • formy płatności i sposoby dostawy
 • warunki odstąpienia od umowy
 • zasady składania reklamacji
 • polityka prywatności, informacje o przetwarzaniu danych osobowych i cookie.

W regulaminie nie mogą jednak pojawić się żadne klauzule niedozwolone, czyli zapisy naruszające interesy konsumenta i ograniczające jego prawa i obowiązki.

Tłumaczenie regulaminu czy nowy regulamin sklepu internetowego na Ukrainie?

Zastanawiasz się, czy tłumaczenie regulaminu z języka polskiego na ukraiński wystarczy? To zależy od sytuacji, chociaż niezależnie od niej zawsze zalecane jest stworzenie nowego regulaminu w oparciu o uwarunkowania prawne, językowe i kulturowe danego kraju. Jeśli prowadzisz sprzedaż na Ukrainie, to musisz się dostosować do prawa e-commerce naszych wschodnich sąsiadów. Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie kierowany do odbiorców w tym kraju powinien uwzględniać lokalne przepisy dotyczące Kodeksu cywilnego, handlu elektronicznego, prawa konsumenckiego Aby więc powstał poprawny regulamin e-sklepu, wymagana jest znajomość prawa na Ukrainie. Proces zbliżania ustawodawstwa ukraińskiego do standardów z prawa w UE będzie stale postępował.

Jeśli jednak prowadzisz sprzedaż na terenie Polski czy Unii Europejskiej, ale swoją ofertę częściowo kierujesz do Ukraińców mieszkających poza granicami ich kraju, to możesz w pewnym stopniu posłużyć się tłumaczeniem dokumentu. Problemem może być zrozumienie jego treści przez osoby z Ukrainy ze względu na różnice w prawie i dobrych praktykach związanych ze sprzedażą online. Co to oznacza? Posiadamy inne nawyki i częściowo zasady zawarcia umowy mogą być niezrozumiałe dla Twoich odbiorców. Z tego powodu ważne jest, aby treść regulaminu dostosować do ukraińskich klientów, tłumacząc niektóre kwestie.

Co najważniejsze, postanowienia regulaminu zawsze muszą być zrozumiałe dla odbiorcy. Zaleca się więc w każdym przypadku tworzenie takiego dokumentu od podstaw niezależnie od okoliczności i obszaru świadczonych usług.

Działania sklepu zgodnie z obowiązującym prawem e-commerce
Prowadź biznes zgodnie z prawem. Zadbaj o swoją sytuację prawną i bądź świadomy swoich obowiązków, praw i przywilejów. Skorzystaj z naszej pomocy przy tworzeniu regulaminu dla e-sklepu na Ukrainie. Służymy wsparciem na każdym etapie współpracy. Oferujemy opracowanie treści regulaminu, dostosowanie go do branży, zakresu świadczonych usług oraz rynków sprzedaży, a także przygotowanie go w odpowiedniej wersji językowej. W przypadku kierowania sprzedaży na rynek ukraiński regulaminy sklepów są przygotowywane wedle prawa ukraińskiego.

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą