0

Regulamin sklepu internetowego po litewsku

 

Rynek krajów bałtyckich, jako sąsiedzkich w stosunku do Polski, to ciekawy kierunek dla polskich przedsiębiorców. Zakładając sklep internetowy na Litwie, musisz znać specyfikę tego narodu i rynku e-commerce. Litwa to kraj należący do grupy krajów bałtyckich, należący do UE oraz strefy euro. Decydując się na sprzedaż produktów na terenie Litwy, przy wykorzystaniu sklepu internetowego, warto dokładnie znać specyfikę rynku e-commerce. Litwini nie mają problemu, aby iść w kierunku nowoczesnych rozwiązań, a mianowicie bankowości online, usług mobilnych czy podpisów elektronicznych, co w konsekwencji sprzyja i przyczynia się do rozwoju całego rynku e-commerce na Litwie. Na rynku występuje stosunkowo dużo e-sklepów oraz platform e-commerce, co sprawia, że dla naszych przedsiębiorców jest to wciąż niedoceniony, ale bardzo ciekawy kierunek na rozwój e-biznesu. Z perspektywy prawnej dla e-sklepu najważniejszy jest regulamin sklepu internetowego po litewsku, który jednak nie może być zwykłym tłumaczeniem z polskiego, ale dokumentem zgodnym z prawem litewskim. Regulamin sklepu na Litwie musi zatem być częścią wdrożenia stricte wedle prawa obcego.

 

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego na Litwie?

Regulamin sklepu internetowego po litewsku powinien być zgodny z prawem obowiązującym na Litwie i zawierać szereg wymogów wynikających z m.in przepisów Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej. Zawsze w Regulaminie należy wyczerpać obowiązki informacyjne podmiotu, który jest Sprzedajacym. Ponadto nalezy uregulować Regulaminie :

 1. przedmiot i zakres działalności sklepu,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakres usług świadczonych w sklepie internetowym,
 3. możliwe warunki przeprowadzania transakcji tj. złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym dostępne metody składania zamówień, dostępne warianty i koszty dostawy za pośrednictwem poczty czy innego przewoźnika, sposoby płatności i czas trwania realizacji zamówień,
 4. Kwestie wymiany, zwrotu lub usunięcie wad towaru wedle Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej
 5. zasady dokonywania reklamacji i gwarancji

Regulamin określa zakres funkcjonalności sklepu internetowego, ale też szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Sprzedawcy oraz Kupującego. Jego celem jest określenie zasad korzystania ze sklepu internetowego, które musi przestrzegać zarówno kupujący, jak i sprzedający. Powinien on również wskazywać platformę do internetowego systemu rozstrzygania sporów. Dzięki temu, że regulamin sklepu na Litwie szczegółowo określa zasady korzystania ze sklepu, ułatwia to prowadzenie działalności gospodarczej, a jednocześnie dba o przestrzeganie praw konsumentów.

Regulamin sklepu internetowego po litewsku – Tłumaczenie czy nowy regulamin

            Znajomość prawa litewskiego przy tworzeniu regulaminu jest niezbędna. Jednocześnie, decydując się na sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego, trzeba znać unijne prawo e-commerce. Trzeba się więc kierować zarówno uwarunkowaniami prawnymi Unii Europejskiej, jak też kraju, na rynek którego kierowane są usługi i sprzedaż. To wymaga wszechstronnej wiedzy prawnej i jej bieżącej aktualizacji. Wielu przedsiębiorców decyduje się na tłumaczenie regulaminów z języka polskiego na język obcy. Nie jest to dobre ani bezpieczne rozwiązanie. Problemem jest nie tylko niedopasowanie treści dokumentu do zasad sprzedaży, które są znane odbiorcy z jego rodzimego rynku, ale także niezgodność z prawem litewskim. Regulamin sklepu internetowego na Litwie, który będzie zwykłym tłumaczeniem polskiego regulaminu spowoduje, iż będzie on niezgodny z regulacjami na tym rynku, za co grożą sankcje, w tym finansowe. W związku z powyższym regulamin sklepu internetowego po litewsku musi być dostosowany do prawa litewskiego, ponieważ główny rynek odbiorców to konsumenci na Litwie. Oczywiście pomijamy sprzedaż B2B, gdzie występuję większa swoboda. Ważne jest więc przy sprzedaży B2C, aby dostarczyć klientowi taki dokument, który będzie on mógł bez problemu zinterpretować. Trzeba więc go dostosować nie tylko pod względem prawnym, ale i językowym oraz kulturowym. Zakładając sklep internetowy na Litwie, najbezpieczniej będzie, kiedy regulamin zostanie dostosowany do prawa litewskiego, a więc regulamin sklepu internetowego po litewsku to nie tylko tłumaczenie, ale wdrożenie wedle prawa obcego. Nasz serwis prawniczy eprawohub.pl wraz z naszą Kancelarią służy pomocą przy wdrożeniach na rynek krajów bałtyckich (Litwę, Łotwę i Estonię).

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą