0

Regulamin sklepu internetowego po niemiecku

 • Regulamin sklepu internetowego po niemiecku to profesjonalne wdrożenie prawne wedle prawa niemieckiego lub austriackiego.
 • Dokumentacja prawna zindywidualizowana pod twój biznes B2C lub B2B w różnych branżach. To nie są tylko tłumaczenia, czy proste teksty prawne z generatorów.
 • Od Kancelarii Radcowskiej z doświadczeniem na zagranicznych rynkach e-commerce.
 • Dokumentacja prawna również na platformy Amazon, eBay, Kaufland.
 • Audyt prawny strony www i dokumentacja zgodna z RODO i prawem obcym.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  Rynek niemiecki jest bardzo atrakcyjny, ale również specyficzny i rygorystyczny prawnie. Niemcy jako potężna gospodarka, która jest największa w UE i de facto już trzecia na świecie (zastępując na podium gospodarkę japońską), z dużą liczbą mieszkańców oraz bliskim sąsiedztwem, stanowi oczywisty kierunek ekspansji w e-commerce dla polskiego sprzedawcy internetowego. Otwierając jednak sklep internetowy w Niemczech, należy pamiętać nie tylko o potężnym potencjale gospodarczym i obrocie niemieckiej branży e-commerce, ale przede wszystkim o wielu prawnych wymogach, które sprzedawca internetowy musi uprzednio spełnić. Rynek niemiecki jest bardzo rygorystyczny prawnie, a w zakresie sklepu internetowego profesjonalny Regulamin sklepu internetowego po niemiecku jest w tym zakresie najistotniejszy. Jeżeli zamierzasz otwierać sklep internetowy w Niemczech dla niemieckich odbiorców lub chcesz sprzedawać na platformie amazon.de /e-bay.de/kaufland.de wówczas niezbędne jest posiadanie tzw. AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen). W przypadku sklepu jest to profesjonalny regulamin sklepu internetowego po niemiecku zgodny z prawem niemieckim, a w przypadku platform marketplace (amazon, e-bay, kaufland) dodatkowo zgodny z regulaminem danej platformy. Co warte podkreślenia nie mozna stosować zamiennie tych regulaminów (AGB), ponieważ są zasadnicze różnice w ich treści.

  Jesteśmy serwisem prawniczym z wieloletnim doświadczeniem w branży e-commerce.  Wspieramy sprzedawców, którzy chcą się rozwijać i poszerzają zakres swoich usług o zagraniczne rynki. Piszemy regulaminy sklepów internetowych po niemiecku, gwarantując poprawność językową i zgodność treści z obowiązującym w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii prawem.

  Świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga od przedsiębiorcy znajomości przepisów, które dotyczą prawa handlowego, prawa konsumenta i sprzedaży produktów cyfrowych. Prawo to różni się w zależności od kraju, chociaż w przypadku praw członkowskich obowiązuje prawo Unii Europejskiej. Nie jest ono jednak jedynym fundamentem poprawnie opracowanej dokumentacji prawnej. Każdy kraj ma dodatkowo swoje prawo, które musi zostać uwzględnione w przypadku relacji sprzedawca – klient, a w szczególności na tak rygorystycznych rynkach jak niemiecki czy austriacki. Za nieprzestrzeganie przepisów przedsiębiorca może otrzymać Abmahnung, czyli upomnienie prawne. Dzieje się tak m.in. w przypadku, kiedy na stronie www brakuje regulaminu lub dostęp do niego jest utrudniony. Zostaje ono skierowane do przedsiębiorcy również wtedy, kiedy dojdzie do naruszenia praw konsumenckich wynikających z określonej ustawy. W dalszej kolejności na właściciela e-sklepu może zostać nałożona kara finansowa.

  Regulamin jest więc bardzo ważnym dokumentem regulującym warunki współpracy sprzedawcy z klientem. To właśnie w nim znajdują się ich wszelkie prawa i obowiązki.

  Regulamin sklepu internetowego po niemiecku -dokumentacja prawna stworzona od podstaw wedle prawa niemieckiego czy tłumaczenie z polskiego?

  Jeżeli kierujesz swoją sprzedaż na rynek niemiecki pod niemieckiego konsumenta powinieneś zadbać o profesjonalną dokumentację prawną wedle prawa niemieckiego. Tłumaczenie polskich dokumentów, w tym regulaminu polskiego narazi Cię tylko na otrzymanie Abmahnung, czyli tzw. upomnienia. Jest to niemieckie wezwanie do zapłaty kary finansowej z powodu niedopełnienia obowiązków prawnych przez Sprzedawcę, które wynikają z prawa niemieckiego. Co ciekawe pokrzywdzonym może być nie tylko konsument, ale również inny przedsiębiorca, często jest to konkurencja. Najczęściej popełniane błędy to np. brak pełnych informacji o firmie, zła polityka zwrotów, brak informacji o odpowiedzialności, gwarancji, brak informacji o unijnej platformie rozstrzygania sporów etc. Do Abmahnung zawsze dołączony jest inny dokument, Unterlassungserklärung, czyli deklaracja obligująca do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk pod rygorem kolejnej, większej kary finansowej. Najczęściej bardziej rygorystyczna i nakładająca obowiązki większe niż ustawowe. W związku z powyższym nie zamawiaj samych tłumaczeń, ponieważ one też kosztują , a przed niczym Cię nie zabezpieczają. U nas zamówisz profesjonalną i gotową dokumentację prawną w języku niemieckim według prawa niemieckiego, w tym ten najważniejszy, ale nie jedyny dokument AGB, czyli regulamin sklepu internetowego po niemiecku. Cały pakiet stanowi całość wdrożenia prawnego na rynek niemiecki. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest napisanie regulaminu sklepu internetowego po niemiecku od podstaw zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. Spełnia on wszystkie warunki, jakie przypisuje się dokumentacji prawnej. Uwzględnia specyfikę branży i świadczonych usług. Potwierdza, że działalność jest prowadzona zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawa handlowego i prawa dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną.

  Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego po niemiecku  na stronie internetowej ?

  Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz konsumenta. Dokumenty różnią się między sobą w zależności od tego, jakiej konkretnie sprzedaży dotyczą i na jakie rynki jest ona kierowana. Są jednak takie elementy, które znajdują się w każdym regulaminie e-sklepu. Są to:

  • dane osobowe właściciela sklepu i dane firmy,
  • sposoby i koszty dostawy, a także metody płatności,
  • zakres świadczonych usług drogą elektroniczną,
  • ogólne warunki korzystania ze sklepu,
  • warunki, na jakich klient ma możliwość odstąpić od umowy i zasady zwrotu towaru,
  • informacje o prawie konsumenta dotyczące reklamacji i całego procesu reklamacyjnego i prawnych gwarancji.

  Jeśli w e-sklepie istnieje możliwość założenia konta, to kwestie z tym związane również muszą znaleźć się w niniejszym regulaminie. Regulamin dla niemieckiego sklepu internetowego musi też uwzględniać Widerrufsbelehrung, czyli politykę zwrotów. Klient musi zostać przed zakupem pouczony o możliwości dokonania zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek przekazać mu sposób, w jaki może to zrobić, i termin, w jakim przysługuje mu takie prawo.

  Są również inne ważne elementy w samym regulaminie oraz innych dokumentach prawnych, które składają się na całość wdrożenia prawnego na Niemcy.

  Regulaminy sklepów po niemiecku- dyrektywa Omnibus i inne europejskie dyrektywy

  W Niemczech implementacja dyrektywy Omnibus oraz innych europejskich dyrektyw odbyła się bardzo szybko i sprawnie stosownie do niemieckiej solidności. W ustawie regulującej sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi i inne aspekty umowy sprzedaży Niemcy realizują wymagania dyrektyw. W ustawie wprowadza się m.in. nowe pojęcie wady, towary z elementami cyfrowymi oraz konkretne zmiany w rękojmi i prawnych gwarancjach. Zgodnie z nowymi wymogami towar musi nadawać się do normalnego użytku, wykazywać „zwyczajną jakość” i być przekazany w opakowaniu razem z akcesoriami i niezbędnymi instrukcjami. Ponadto w nowy sposób uregulowano kwestię przedawnienia roszczeń i przedłużono okres przeniesienia ciężaru dowodu. Ogólnie rzecz biorąc, wzmocnione są prawa konsumenckie w zakresie odpowiedzialności sprzedawców internetowych. W związku z powyższym regulamin sklepu internetowego po niemiecku również musi uwzględniać nowe zmiany.

  Regulamin sklepu internetowego po niemiecku B2B i B2C

  Regulamin sklepu to Allgemeine Geschäftsbedingungen, czyli AGB. Nie ma jednak jednego uniwersalnego szablonu, który mógłby zostać wykorzystany przy okazji każdego biznesu. Model sprzedaży odgrywa ważną rolę przy pisaniu niemieckiego regulaminu. W obu przypadkach mamy do czynienia z inną relacją pomiędzy obiema stronami. W przypadku B2B jest to dwóch przedsiębiorców, których łączą interesy biznesowe. Inaczej więc będzie wyglądał zakup i sprzedaż towaru, niż dzieje się to w relacji B2C, kiedy po jednej stronie jest osoba fizyczna, a po drugiej firma.

  Treść regulaminu zależy ponadto od branży. Niektóre mają swoją szczególną specyfikę i podlegają dodatkowym przepisom prawnym. Dotyczy to m.in. alkoholu, wyrobów tytoniowych, suplementów diety, żywności i produktów ekologicznych. W regulaminie trzeba uwzględnić wszystkie aspekty związane z zasadami zakupu i sprzedaży tych produktów, jak np. ograniczenie wiekowe klienta czy też informacja o tym, że produkt jest jedynie suplementem diety, a nie wyrobem medycznym. Wymaga to więc znajomości nie tylko ogólnego prawa handlowego, ale również bardziej szczegółowego dla konkretnej branży, w dodatku obowiązującego w Niemczech.

  Ze swojej strony zapewniamy, że opracowywane przez nas dokumenty, w tym ten najważniejszy regulaminy sklepu internetowego po niemiecku bazują na prawie niemieckim, a więc uwzględniają prawo obowiązujące w kraju konsumenta.

  Regulamin sklepu w Austrii czy w Szwajcarii czyli prawo w krajach niemieckojęzycznych

  Nie we wszystkich krajach niemieckojęzycznych obowiązuje takie samo prawo. W przypadku regulaminu sklepu w Austrii będziemy opierać się na innych przepisach, niż jest to przy opracowywaniu dokumentów prawnych na rynek niemiecki. Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy sprzedaży internetowej w Luksemburgu czy Szwajcarii. Oznacza to, że taki regulamin nie wystarczy napisać po niemiecku, ale musi on jeszcze wynikać z konkretnych przepisów prawa, jakie zostały ustanowione w danym kraju.

  W naszej Kancelarii otrzymasz kompleksowe wsparcie obejmujące opracowanie regulaminu, napisanie go w języku niemieckim i dostosowanie jego treści do charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności zgodnie z prawem niemieckim bądź innym niemieckojęzycznym np. austriackim. Udzielimy Ci wszelkich wskazówek związanych z dokumentacją prawną wymaganą na rynku niemieckim, a także wszelkich przepisów dotyczących funkcjonowania sklepu.

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą