0

Regulamin sklepu internetowego w Rumunii

Rynek e-commerce w Rumunii jest bardzo ciekawy i rozwojowy, ponieważ nie jest jeszcze nasycony, a mamy do czynienia z jedną z najbardziej wzrostowych gospodarek w UE, która politycznie jest zorientowana proeuropejsko. W pewnym sensie i na pewnym poziomie przypomina nasz kraj we wczesnej fazie integracji europejskiej. Charakteryzując rynek należy zaakcentować rosnący z każdym rokiem trend zakupów online klientów w Rumunii. Na 20 milionów mieszkańców tego kraju 88% ma dostęp do Internetu, 66% spośród z nich przyznaje, że przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku dokonało zakupu online (to więcej niż np. we Włoszech czy Turcji). Klienci w Rumunii mogą robić zakupy w 30 tys. sklepach internetowych, a więc konkurencja nie jest duża, co jest kolejnym argumentem, który może zachęcać polskich sprzedawców internetowych do wejścia na rynek RO. Ponad połowa klientów sklepów internetowych to kobiety oraz generalnie w przeważającej większości mieszkańcy dużych miast, ale nie tylko. Świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga jednak odpowiedniego przygotowania od strony prawnej, a tym obszarze najważniejszy regulamin sklepu internetowego w Rumunii jako wdrożenie prawne wedle prawa obcego.  Co warte podkreślenia zwykłe tłumaczenie regulaminu polskiego na język rumuński jest bez sensu i może skutkować tylko problemami na lokalnym rynku RO. Jeżeli planujesz rozszerzyć swoją działalność na rynek rumuński to powinieneś zadbać o płaszczyznę prawną.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego w Rumunii?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż regulamin sklepu po rumuńsku i inne dokumenty prawne muszą być przygotowane wedle prawa rumuńskiego.

Regulamin sklepu musi wskazywać dokładne dane Sprzedawcy tj. dane firmy, dane kontaktowe, adresy do zwrotów/reklamacji. Należy wyczerpać wszelkie obowiązki informacyjne. Ponadto należy opisać warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki techniczne, warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. czas wysyłki i dostarczenia towaru do klienta, sposoby dokonywania płatności. Ponadto w regulaminie należy opisać całą procedurę zawierania umowy sprzedaży i składania zamówienia, rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin sklepu w Rumunii musi również opisywać w sposób szczegółowy kwestie wynikające z ich prawa konsumenckiego tj. prawo odstąpienia, gwarancje ustawowe, odpowiedzialność, tryby reklamacyjne etc.

Regulamin sklepu w Rumunii tworzony od podstaw czy tłumaczenie?

Czy możliwe jest zwykłe tłumaczenie regulaminu, a następnie używanie go na rynku w Rumunii? Taki regulamin e-sklepu nie będzie odpowiadał wytycznym prawa w Rumunii, co oznacza, że sprzedaż internetowa nie będzie zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zaleca się więc stworzenie regulaminu sklepu internetowego w Rumunii od podstaw. Przede wszystkim sprzedawca będzie pewny, że taki dokument posiada wszystkie elementy wymagane przez prawo w Rumunii i jest dostosowany do tamtejszych wytycznych. Oczywiście należy zadbać o stronę językową, ale dokumenty muszą być przygotowane według prawa rumuńskiego i dostosowane do głównego rynku odbiorców-konsumentów. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla polskich sprzedawców, w celu uniknięcia problemów na tym bardzo rozwojowym rynku. Przestrzegamy przez zwykłym tłumaczeniem polskich regulaminów, bez uwzględniania tamtejszego ustawodawstwa i określonych klauzul prawnych. W szczególności po wdrożeniu dyrektywy Omnibus sytuacja jest ewidentna i niepodważalna (Rumunia implementowała do swojego ustawodawstwa dyrektywy europejskie w terminie i wedle sztuki).

Ponadto specyfika e-commerce jest inna, a konsumenci mają inne przyzwyczajenia, nawyki i preferencje. Regulamin powinien je uwzględniać, co w przypadku typowego tłumaczenia może być niemożliwe. Profesjonalny regulamin sklepu internetowego w Rumunii musi być przygotowany przez specjalistów, którzy dostosują go do prawa rumuńskiego. Dlatego zawsze należy sprawdzać, czy w ofercie danej firmy jest tylko tłumaczenie polskiego regulaminu, czy profesjonalne wdrożenie prawne według prawa obcego.

Regulamin sklepu internetowego w Rumunii a dyrektywa Omnibus?

Jak wspomniano powyżej Rumunia należy do Państw UE, które wdrożyły dyrektywę Omnibus oraz inne w pakiecie bardzo szybko i skrupulatnie. W związku z powyższym Regulamin sklepu internetowego w Rumunii musi uwzględniać nowe regulacje prawne wynikające z dyrektyw  unijnych, które są implementowane do krajowych porządków prawnych. Europejskie regulacje wprowadzają konieczność dostosowania informatycznego sklepu w zakresie produktów, znajdujących się w promocji i szereg zmian szczegółowych w samych regulaminach, począwszy od nowych definicji (usługi cyfrowe, treści cyfrowe, produkty z elementami cyfrowymi). Regulamin sklepu po rumuńsku musi uwzględniać zmiany w zakresie odpowiedzialności za wady produktów oraz rozszerzenie uprawnień konsumenckich, w tym wydłużenie terminów na dochodzenie swoich praw.

Planujesz rozszerzenie biznesu na rynek rumuński, skorzystaj z usług naszego serwisu i Kancelarii i miej pewność, że regulamin sklepu internetowego w Rumunii oraz cały pakiet dokumentów spełnia wszystkie wymogi prawne.  Służymy pomocą przy profesjonalnych wdrożeniach prawnych na rynek RO i inne.

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą