0

Regulamin sklepu internetowego we Francji

Otwierając się na francuski rynek e -commerce, należy zdawać sobie sprawę z konieczności prawnego i językowego dostosowania całego e-sklepu czy serwisu. Jeżeli otwierasz sklep internetowy we Francji obowiązujące na tym terenie prawo, obliguje właścicieli do umieszczenia na stronie prawidłowo skonstruowanej dokumentacji prawnej, w tym ten najważniejszy regulamin sklepu internetowego we Francji ( Conditions Générales de Vente-CGV). Jednakże co najistotniejsze regulamin sklepu we Francji to nie jest tłumaczenie polskiego dokumentu, ale stricte regulamin wedle prawa francuskiego. Dlaczego warto wybrać ten dojrzały rynek e-commerce jako rynek ekspansji swojego biznesu online?

Francja jest dużym i dojrzałym rynkiem e-commerce w Europie. FEVAD – francuska federacja e-commerce szacuje, że w 2021 r. wartość handlu online we Francji wyniosła 129 mld euro. Było to o ponad 15% więcej niż w roku poprzednim. Co ciekawsze – rynek e-commerce, w porównaniu z wartością całego handlu francuskiego, to ponad 14%. Zauważalny jest również stały trend rosnący liczby użytkowników francuskiego e-commerce – w 2022 roku wyniosła ona 48,4 miliony, a w 2024 r. szacuje się, że wartość ta wyniesie już 50,2 miliony użytkowników. Większość Francuzów dokonuje zakupów online przy wykorzystaniu telefonów. 46% zakupów zostaje dokonanych przy wykorzystaniu telefonów, a jedynie 42% przy wykorzystaniu laptopów. Według badań penetracja internetu mobilnego we Francji sięga 81%, a w 2026 roku ma dojść do 86%. Bardzo ważnym wsparciem dla sprzedaży online we Francji są również media społecznościowe. Prawie 53 milionów Francuzów każdego miesiąca korzysta z internetu, z czego 73% jest obecna na Facebooku. Popularny jest także Messenger, z którego korzysta 59,5% obywateli i Whatsapp, z którego korzysta 55,7% Francuzów. Nic dziwnego, że duże firmy opierają swoje strategie marketingowe na zaistnieniu w sieci oraz współpracach z influencerami.

 

Regulamin sklepu internetowego we Francji -dlaczego jest ważny?

Umieszczenie regulaminu sklepu internetowego francusku jest niezwykle doniosłe z kilku powodów. Obowiązujące przepisy prawne we Francji nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków, między innymi wymóg informowania klientów o warunkach sprzedaży, polityce zwrotów, polityce prywatności oraz innych istotnych aspektach transakcji. Regulamin sklepu we Francji powinien zawierać kluczowe informacje dotyczące praw i obowiązków konsumentów, takie jak prawo do zwrotu towaru, czas dostawy, koszty dostawy i inne kluczowe informacje, które pomagają chronić interesy klientów. Ważnym powodem, dla którego warto zadbać o posiadanie regulaminu jest uniknięcie sporów między sklepem a klientem. Profesjonalny regulamin sklepu internetowego we Francji pozwala uniknąć nieporozumień dotyczących warunków dokonanych transakcji pomiędzy stronami umowy i zabezpiecza również Sprzedawcę. Profesjonalne regulaminy sklepów we Francji powinny być dostosowane do lokalnych przepisów we Francji, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu regulaminów oraz zapewnią Ci zgodną z prawem sprzedaż produktów. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca działający w Polsce i otwierający sklep we Francji, nie może przetłumaczyć polskiego regulaminu i umieścić go na francuskiej stronie internetowej, gdyż może to powodować niezgodności i sprzeczności z prawem francuskim.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego po francusku?

Regulamin sklepu internetowego we Francji musi mieć określoną strukturę i zawierać szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i zakupu produktów. W dokumencie nie może zabraknąć zasad korzystania ze sklepu. Musi być to dla klienta źródło wszelkiej wiedzy na wszystkie tematy związane z jego prawami i obowiązkami. Przede wszystkim Regulamin musi być zgodny z prawem francuskim. Najważniejsze są przepisy Kodeksu Konsumenckiego (Code de la consommation) i Kodeksu cywilnego (Code civil). Klauzule umowne w regulaminach również podlegają szczególnej uwadze Komisji ds. Klauzul Abuzyjnych (CCA) i DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Co trzeba uwzględnić przy tworzeniu tego dokumentu?

Regulamin sklepu we Francji powinien zawierać m.in

 1. wszelkie dane firmy-Sprzedawcy
 2. informacje o sprzedawanych produktach, co jest przedmiotem transakcji,
 3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. sposób składania zamówienia w sklepie
 5. formy płatności i dostawy z terminami
 6. sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 7. prawa odstąpienia od umowy
 8. klauzule siły wyższej (force majeure)

Należy zatem regulamin sklepu internetowego we Francji przygotowywać uwzględniając kwestie powyższe, aby było to zgodne z prawem francuskim.

Polityka prywatności wedle prawa francuskiego?

Oprócz głównego dokumentu, jaki jest regulamin sklepu po francusku, należy pamiętać o innym ważnym dokumencie, jakim jest Polityka prywatności (Politique de confidentialité). We Francji ochronę danych osobowych reguluje ustawa( Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), nowelizowana również z uwagi na RODO, (Règlement général sur la protection des données (RGPD). Francuska agencja rządowa CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) jest organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów o ochronie danych osobowych we Francji. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować wysokimi grzywnami i karami prawnymi.

W polityce prywatności należy określić m.in podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, wskazać kategorie danych, które są przetwarzane, odbiorców danych osobowych, prawa osób, których dane są przetwarzane.

Otwierasz sklep internetowy we Francji? Nasz serwis prawniczy pomoże w kompleksowym przygotowaniu dokumentów prawnych do sklepu na rynek francuski, w tym najważniejszy regulamin sklepu internetowego we Francji zgodny z prawem francuskim.

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą