0

Regulamin sklepu internetowego

 • Regulamin sklepu internetowego to profesjonalne i zindywidualizowane wdrożenie prawne twojego sklepu b2c czy b2b wedle najnowszych zmian w prawie.
 • Działamy probiznesowo w interesie sprzedawców. Dokumentacja prawna zindywidualizowana pod biznes b2c lub b2b w różnych branżach.
 • To nie są tylko szablony dokumentów czy prosta i tania dokumentacja oferowana dla wszystkich.
 • Od kancelarii radcowskiej z doświadczeniem w polskim i zagranicznym e-commerce.
 • Patrzymy na e-commerce globalnie, a nie tylko z perspektywy polskiej. U nas możesz zamówić również dokumentacje prawną po angielsku wedle rożnych specyfikacji i prawa obcego w obcym języku.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  Branża E-commerce niesie za sobą nie tylko potężne możliwości dla sprzedawców, ale również wyzwania i niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważny jest profesjonalny i bezpieczny regulamin sklepu internetowego, który stanowi trzon uporządkowanych zasad i reguł funkcjonowania e-sklepu. Główne przyczyny sukcesu całego sektora E-commerce to szeroka oferta produktów w różnych branżach, szybkość i wygoda, niższe ceny, płatności online. Prowadzenie działalności w Internecie nie zwalnia przedsiębiorcy z szeregu obowiązków. Niezbędna jest znajomość prawa w tym skomplikowanym sektorze, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych i finansowych. Musisz wiedzieć, iż wadliwy prawnie regulamin sklepu internetowego może doprowadzić do kar pieniężnych w wysokości nawet 10 % przychodu za poprzedni rok obrotowy, jak również dać Twoim klientom z automatu aż 12 miesięcy na zwrot towaru. Co powinno znaleźć się w regulaminie, a co nie? Gdzie szukać pomocy? Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziesz poniżej.

  Dlaczego regulamin sklepu internetowego jest ważny?

  Regulamin sklepu internetowego jest ważny ponieważ:

  1. Zgodnie z prawem każdy sklep internetowy musi posiadać taki dokument prawny. Jest to warunek sine qua non (niezbędny) funkcjonowania sklepu internetowego.
  2. Regulamin sklepu internetowego zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy sprzedawcę z kupującym i stanowi zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji w Twoim e-sklepie.
  3. Regulamin pozwala zabezpieczyć interesy prawne obu stron w granicach prawa.
  4. Chroni przed karami finansowymi.
  5. Profesjonalny regulamin sklepu internetowego uwiarygadnia Sprzedawcę internetowego i dodaje mu prestiżu.

  Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego ?

  Jest wiele aktów prawnych, które należy przywoływać w kontekście regulaminów sklepów czy serwisów. Przede wszystkim jednak należy wskazać ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę o prawach konsumenta.

  1. W pierwszej kolejności należy podnieść, iż profesjonalny i bezpieczny regulamin sklepu internetowego musi wyczerpywać obowiązki informacyjne. Kupujący musi wiedzieć kto jest sprzedawcą, jakie są dane firmy i do kontaktu. W tym obszarze należy podać pełną nazwę przedsiębiorstwa wraz z adresem siedziby i adresem korespondencyjnym, formę prawną, numery NIP, REGON oraz wpis do KRS, ale też możliwość kontaktu w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu,
  2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – punkt techniczny, ale zapewniający Twoim klientom możliwość bezproblemowego korzystania ze sklepu, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Należy wskazać minimalne wymagania techniczne, jakie powinni spełniać kupujący, tak by dokonanie zakupów w sklepie internetowym było możliwe. Dotyczy to danych sprzętowych czy też systemu operacyjnego,
  3. Regulamin musi wskazywać jakiego rodzaju będą świadczone usługi drogą elektroniczną (np. usługa konta użytkownika czy newsletter).
  4. Należy również opisać całą procedurę zawierania umowy sprzedaży.
  5. Nadto należy wskazać kwestię dostawy i płatności, które będą obowiązywać w sklepie. Szczegóły można opisać w określonych zakładkach na stronie, ale kwestie najważniejsze muszą być zawarte w regulaminie.
  6. Regulamin e-sklepu musi również zawierać kwestie prawa do odstąpienia od umowy wraz z opisaną procedurą i konsekwencjami, jak również reklamacje i gwarancje (jeżeli gwarancje są udzielane).
  7. Kwestia RODO. Ona nie musi być szczegółowa określona w samym regulaminie, pod warunkiem, że będzie osobny dokument w postaci polityki prywatności i cookies, gdzie te sprawy zostaną skrupulatnie uregulowane.

  Są również inne elementy, które wskazuje się w regulaminach np. kwestie praw autorskich czy odpowiedzialności. Dobry regulamin sklepu internetowego jest zbiorem zasad i regulacji, który pomaga sprawnie przeprowadzić całość transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym, jak również pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.

  Stworzenie regulaminu sklepu internetowego nie jest takie łatwe

  Szczególnie dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tego typu dokumentami.  Spisanie najważniejszych zasad, obowiązujących kupujących i sprzedającego, a przy tym przestrzeganie szeregu aktów prawnych i paragrafów, to nie lada wyczyn. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, dokładnego przeanalizowania sprawy, a niejednokrotnie wsparcia bardziej doświadczonych osób. W efekcie zdarza się, że regulaminy zawierają szereg błędów. Wśród najczęściej popełnianych, które można znaleźć w zapisach regulaminów, znajdują się:

  • zbyt duża ilość informacji – wyżej wskazaliśmy, jakie elementy powinny się obowiązkowo znaleźć w zapisach regulaminu sklepu internetowego. Praw i obowiązków jest wiele, dlatego całość musi być zaplanowana i odpowiednio uporządkowana. Stworzony dokument musi być jasny, zrozumiały i czytelny. Kluczowa jest zrozumiałość tekstu – każdy klient musi je zrozumieć. Zbyt duża ilość informacji, przekazanych w oficjalnym tonie, nie tylko utrudni zrozumienie zapisów, ale też niepotrzebnie wydłuży jego długość. W regulaminie mogą się znaleźć odnośniki do przepisów prawnych, jednak w niezbyt dużych ilościach,
  • brak wprowadzania zmian prawnych – przepisy prawa się zmieniają, dlatego też jednorazowe stworzenie regulaminu nie kończy prac nad nim. Oznacza to, że konieczne jest regularne aktualizowanie dokumentu, w zakresie wprowadzenia nowych zapisów, ale też usuwania istniejących,
  • kopiowanie informacji z innych stron internetowych – część osób uważa, że to, co jest dostępne w sieci, jest zawsze dobre i prawidłowe. Pamiętajmy, że nie jest to prawda. Bez względu na to, czy jest to dokument pochodzący od dużej korporacji czy małej firmy – może być błędny.

  Pamiętaj również, że kopiując regulamin innego sklepu internetowego, nawet z tej samej branży, nie uzyskasz wartościowego dokumentu. Jego zapisy nie będą indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb i sposobu działania sklepu, stąd też całość może okazać się nieprzydatna. Dodatkowo, pamiętaj, że regulamin serwisu internetowego, podlega ochronie z uwagi na prawo autorskie. Kopiowanie dokumentu będzie więc szkodliwe dla właściciela firmy i zagrożone karą.

  Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

  Klauzule niedozwolone to takie postanowienia w regulaminie, które są skierowane do konsumentów, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy. Definicyjnie odwołujemy się do art. 385¹ -385³ Kodeksu cywilnego, który reguluje kwestię klauzul niedozwolonych. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi UOKiK i są wpisane do niego klauzule stosowane przez przedsiębiorców i uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone w postępowaniu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.Istotą klauzul niedopuszczalnych (abuzywnych) jest to, że w przypadku uznania ich niedopuszczalnego charakteru nie wiążą one konsumenta. Wynika to wprost z przepisów prawa lub stwierdzenia takiego ich charakteru przez Prezesa UOKiK. Istnieją dwojakiego rodzaju możliwości uznania danych klauzul za abuzywne – przez sąd lub przez Prezesa UOKiK

  Jako przykład takich klauzul można wskazać np. „wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”(zamiast sąd właściwy dla konsumenta) czy „klientowi nie są zwracane koszty przesyłki przy zwrotach”, „Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz wypełnionym dokumentem zwrotu”
  Wspomnieliśmy już na wstępie o potencjalnych karach. Regulamin sklepu internetowego, który zawiera klauzule niedozwolone jest wadliwy, co może powodować określone konsekwencje. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wszcząć postępowanie w sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiąże się z kolei możliwość nałożenia na sprzedawcę kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Ponadto konsument może złożyć pozew o uznanie danego postanowienia regulaminu sklepu za niedozwolone postanowienie umowne, co w konsekwencji prowadzi do zasądzenia określonych kosztów.
  Dlatego tak ważne jest zamówienie profesjonalnego regulaminu sklepu internetowego, który będzie wolny od niedozwolonych klauzul. Pamiętajcie również, że nie warto kopiować innych regulaminów, bo jest to naruszenie praw autorskich, a poza tym regulamin musi być zawsze dostosowany do specyfiki działalności sprzedawcy.

  Oferujemy  całe prawne wdrożenia e-sklepu, serwisu, aplikacji, dzięki czemu otrzymacie wszelką potrzebną dokumentację prawną. Oferujemy dokumentację prawną, również w innych językach obcych i według prawa obcego. Zatem jeżeli chcesz sprzedawać online na terenie UE lub na innym rynku zagranicznym, to dobrze trafiłeś.  Przygotowujemy również całościową i kompleksową politykę ochrony danych osobowych według europejskiego rozporządzenia RODO/GDPR.

  Czy samemu pisać regulamin sklepu?

  Nie zalecamy, aby samemu tworzyć regulamin sklepu internetowego, bez pomocy profesjonalistów, ponieważ jest duże ryzyko zawarcia w regulaminie klauzul niedozwolonych, które mogą skutkować karami finansowymi dla sprzedającego. Regulamin musi być spójny we wszystkich elementach i zawierać wszystkie niezbędne postanowienia, które wymaga od nas prawo. Czyli nie tylko nie może zawierać klauzul niedozwolonych, ale nie może posiadać określonych braków. Bez pomocy profesjonalnego prawnika nie sposób być na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami prawa, a więc przygotować dokument, spełniający wysokie wymogi prawne. Ponadto regulamin sklepu internetowego musi mieć uporządkowaną strukturę, a nie być zbiorem luźnych postanowień prawnych, które nie będą przejrzyste dla klientów sklepu. Wiemy, że stworzenie regulaminu sklepu internetowego nie jest łatwym zadaniem, dlatego chętnie w tym pomożemy. Uwzględnienie różnych przepisów w  dokumencie, jest trudne dla osób niepracujących w tym temacie na co dzień. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów nie tylko pozwala zyskać pewność, że dokument jest właściwy, ale też może pomóc w rozwiązaniu problemów w podstawowym funkcjonowaniu sklepu. Korzystając ze wsparcia innych, zyskujesz bezpieczeństwo i cenny czas, potrzebne na rozwój własnej firmy.

  Przestrzegamy również przed kopiowaniem innych regulaminów, ponieważ jest to naruszenie praw autorskich, a ponadto dokumenty prawne na stronę sklepu muszą być zawsze dostosowane do specyfiki działalności sprzedawcy i we właściwy zindywidualizowany pod określoną sprzedaż produktów. Więc trudno mówić o jakimś gotowym szablonie, który można zawsze wykorzystywać.

  Najczęściej popełniane błędy w regulaminach sklepów?

  Przede wszystkim jeżeli sam próbujesz pisać regulamin sklepu internetowego, narażasz się na ryzyko posiadania klauzul niedozwolonych, jak również określonych braków w zakresie obowiązków informacyjnych względem konsumentów.

  Warto wskazać jakie występują częste błędy w regulaminach sklepu, w tym stricte klauzule niedozwolone.
  Do klauzul niedozwolonych zaliczamy wskazanie sądu właściwego do rozstrzygania sporów właściwego dla siedziby sprzedającego. Taki zapis jest dopuszczalny tylko w relacjach między przedsiębiorcami.

  Inną niedozwoloną klauzulą jest zwolnienie się z odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie. Klient winien mieć jasną informację w jakim terminie towar zostanie mu dostarczony.

  Jeszcze inną klauzulą niedozwoloną związaną z dostawą jest zapis mówiący, iż uszkodzenie przesyłki powinno być podczas odbioru potwierdzone pisemnie w u przedstawiciela Poczty Polskiej, a w przypadku przesyłki kurierskiej notatka o uszkodzeniu powinna mieć podpis pracownika firmy dostarczającej przesyłkę”. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie może być uzależnione od protokołu sporządzonego przez kupującego przy kurierze, przy którym konsument może nie mieć wystarczającej ilości czasu, aby to stwierdzić.

  Inną jeszcze klauzulą jest wyłączenie swojej odpowiedzialności za utratę danych osobowych klienta. W szczególności w erze RODO jest to zapis niedopuszczalny z perspektywy administratora danych.

  Jeszcze inne klauzule niedozwolone dotyczą ograniczenia prawa odstąpienia od umowy czy reklamacji towaru lub poniesienia dodatkowych kosztów przez klienta.

  Reasumując warto powierzyć przygotowanie regulaminu sklepu internetowego profesjonalistom, aby uniknąć niepotrzebnych reperkusji prawnych.

  Płatności i dostawy – strona prawna realizacji zamówień

  W sklepie internetowym rzeczą nieodzowną jest składanie zamówień i dokonywanie płatności przez klientów, a następnie dostarczanie przez sprzedającego zamówionego produktu. Dlatego w regulaminie sklepu internetowego należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności za towar oraz form dostawy, oferowanych przez sprzedawcę. Konsument ma prawo wiedzieć czy sprzedawca oferuje płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, płatność za pobraniem czy zwykłym przelewem lub wszystkie dostępne. Musisz mieć świadomość, iż posiadanie profesjonalnego regulaminu sklepu wymagane jest również przez operatorów płatności elektronicznych, jeżeli chcesz korzystać z ich pośrednictwa.
  W obszarze dostawy konsument również musi uzyskać pełną informację o formach dostawy ( np. pocztą lub przez firmy kurierskie). Ponadto należy wskazać czas realizacji zamówienia i koszty, jakich należy spodziewać się przy zamówieniu.

  Jak wspominaliśmy wielokrotnie profesjonalny regulamin sklepu musi zawierać wiele elementów i być spójny oraz przejrzysty dla konsumenta.

  Regulamin sklepu internetowego na zagraniczne rynki

  W e-commerce rozszerzając swoją działalność na inne rynki zagraniczne, głównie europejskie, ale również pozaeuropejkie (np. amerykański czy azjatyckie), musimy w pierwszej kolejności pamiętać o przystosowaniu całego e-sklepu do danego języka obcego. Należy tutaj rozpocząć od zarezerwowania domeny odnoszącej się do danego kraju (np. końcówka com, co.uk w UK, czy de w Niemczech). Od strony bezpieczeństwa prawnego najważniejszy jest jednak regulamin sklepu internetowego, który będzie spełniał prawne wymogi w danym kraju. Na rynki europejskie przyjmuje się dwie koncepcje z perspektywy danego sklepu internetowego w poszczególnym kraju. W jednym przypadku polski sklep internetowy działający w Polsce zamierza jedynie poszerzyć swoją wersję językową o wersję np. angielską czy niemiecką, ale gros odbiorców jest wciąż z polski. Wówczas możemy mówić jedynie o profesjonalnym tłumaczeniu polskiego regulaminu na dany język obcy ( z uwzględnieniem jednak określonych prokonsumenckich zapisów dla obywateli obcych krajów). Jednakże kiedy sklep zaczyna działać stricte  na obcy rynek np. brytyjski, niemiecki, francuski, należy co do zasady przygotowywać profesjonalny regulamin sklepu internetowego według prawa obcego w danym kraju z uwzględnieniem prawa europejskiego (z zachowaniem odrebności pod UK). Profesjonalny i bezpieczny regulamin musi być przygotowany przez specjalistów, którzy dostosują go do prawa obowiązującego w kraju konsumenta, z uwzględnieniem wszelkich prawnych regulacji danego kraju (z wyłączeniem ,gdy jest przeznaczony tylko w relacji B2B).  Dlatego jeżeli zamierzacie oferować swoje towary na obcy rynek europejski czy inny zagraniczny zwykłe tłumaczenie polskiego regulaminu jest bez sensu. Regulamin musi być stricte dostosowany do prawa krajowego danego kraju, bądź ewentualnie (na rynku europejskim) zawierać profesjonalnie przygotowaną klauzulę wyboru prawa ojczystego, ale z prawną ochroną dla konsumenta wedle bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa jego miejsca zamieszkania. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko tłumaczyć dokumenty, ale powierzyć całościowo sprawy profesjonalistom.

  Zespół Eprawohub.pl przygotuje dla Ciebie profesjonalny regulamin sklepu internetowego w obcych językach według prawa obcego danego kraju, bez względu na to, czy mówimy o rynku europejskim czy innym zagranicznym. Nasze dokumenty prawne opracowywane są we współpracy z zawodowymi prawnikami tj. radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami zagranicznymi którzy mają doświadczenie na zagranicznych rynkach.

  Dlaczego właśnie my?

  • Doświadczenie – Polskie i zagraniczne doświadczenie przy poważnych projektach e-commerce na rynkach.
  • Profesjonalnie – Stoi za nami profesjonalna Kancelaria Prawna PRAWOHUB Legal. Nad wszystkim czuwają zawodowi radcy prawni.
  • Nowocześnie – Wygodna i zdalna obsługa.
  • Bezpiecznie – Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
  • Powszechnie dostępne – Dla klientów polskich i zagranicznych.
  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą