Regulamin sklepu internetowego

Branża E-commerce niesie za sobą nie tylko potężne możliwości dla sprzedawców, ale również wyzwania i niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważny jest profesjonalny i bezpieczny regulamin sklepu internetowego, który stanowi trzon uporządkowanych zasad i reguł funkcjonowania e-sklepu. Główne przyczyny sukcesu całego sektora E-commerce to szeroka oferta produktów w różnych branżach, szybkość i wygoda, niższe ceny, płatności online. Prowadzenie działalności w Internecie nie zwalnia przedsiębiorcy z szeregu obowiązków. Niezbędna jest znajomość prawa w tym skomplikowanym sektorze, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych i finansowych. Musisz wiedzieć, iż wadliwy prawnie regulamin sklepu internetowego może doprowadzić do kar pieniężnych w wysokości nawet 10 % przychodu za poprzedni rok obrotowy, jak również dać Twoim klientom z automatu aż 12 miesięcy na zwrot towaru

Dlaczego regulamin sklepu internetowego jest ważny

Regulamin sklepu internetowego jest ważny ponieważ:

 1. Zgodnie z prawem każdy sklep internetowy musi posiadać taki dokument prawny. Jest to warunek sine qua non (niezbędny) funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Regulamin sklepu internetowego zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy sprzedawcę z kupującym i stanowi zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji w Twoim e-sklepie.
 3. Regulamin pozwala zabezpieczyć interesy prawne obu stron w granicach prawa.
 4. Chroni przed karami finansowymi.
 5. Profesjonalny regulamin sklepu internetowego uwiarygadnia Sprzedawcę internetowego i dodaje mu prestiżu.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego ?

Jest wiele aktów prawnych, które należy przywoływać w kontekście regulaminów sklepów czy serwisów. Przede wszystkim jednak należy wskazać ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę o prawach konsumenta.

   1. W pierwszej kolejności należy podnieść, iż profesjonalny i bezpieczny regulamin sklepu internetowego musi wyczerpywać obowiązki informacyjne. Kupujący musi wiedzieć kto jest sprzedawcą, jakie są dane firmy i do kontaktu.
   2. Regulamin musi wskazywać jakiego rodzaju będą świadczone usługi drogą elektroniczną (np. usługa konta użytkownika czy newsletter).
    Należy również opisać całą procedurę zawierania umowy sprzedaży.
    Nadto należy wskazać kwestię dostawy i płatności, które będą obowiązywać w sklepie. Szczegóły można opisać w określonych zakładkach na stronie, ale kwestie najważniejsze musza być zawarte w regulaminie.
   3. Regulamin e-sklepu musi również zawierać kwestie prawa do odstąpienia od umowy wraz z opisaną procedurą i konsekwencjami, jak również reklamacje i gwarancje (jeżeli gwarancje są udzielane).
   4. Kwestia RODO. Ona nie musi być szczegółowa określona w samym regulaminie, pod warunkiem, że będzie osobny dokument w postaci polityki prywatności i cookies, gdzie te sprawy zostaną skrupulatnie uregulowane.

Są również inne elementy, które wskazuje się w regulaminach np. kwestie praw autorskich czy odpowiedzialności. Dobry regulamin sklepu internetowego jest zbiorem zasad i regulacji, który pomaga sprawnie przeprowadzić całość transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym, jak również pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Klauzule niedozwolone to takie postanowienia w regulaminie, które są skierowane do konsumentów, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy. Definicyjnie odwołujemy się do art. 385¹ -385³ Kodeksu cywilnego, który reguluje kwestię klauzul niedozwolonych. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi UOKiK i są wpisane do niego klauzule stosowane przez przedsiębiorców i uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone w postępowaniu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.
Jako przykład takich klauzul można wskazać np. „wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”(zamiast sąd właściwy dla konsumenta) czy „klientowi nie są zwracane koszty przesyłki przy zwrotach”.
Wspomnieliśmy już na wstępie o potencjalnych karach. Regulamin sklepu internetowego, który zawiera klauzule niedozwolone jest wadliwy, co może powodować określone konsekwencje. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wszcząć postępowanie w sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiąże się z kolei możliwość nałożenia na sprzedawcę kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Ponadto konsument może złożyć pozew o uznanie danego postanowienia regulaminu sklepu za niedozwolone postanowienie umowne, co w konsekwencji prowadzi do zasądzenia określonych kosztów.
Dlatego tak ważne jest zamówienie profesjonalnego regulaminu sklepu internetowego, który będzie wolny od niedozwolonych klauzul. Pamiętajcie również, że nie warto kopiować innych regulaminów, bo jest to naruszenie praw autorskich, a poza tym regulamin musi być zawsze dostosowany do specyfiki działalności sprzedawcy.
Nasz serwis prawniczy https://eprawohub.pl/ przygotował dla Was bezpieczne rozwiązania prawne.
Zapoznajcie się z naszymi interesującymi produktami poniżej. Możecie zamówić określony pakiet, bądź skorzystać z naszych nowoczesnych kreatorów i wykreować swój własny regulamin sklepu internetowego . W zależności od pakietu są różne dokumenty. Najczęściej zamawiane są pakiety: Regulamin sklepu internetowego Complex + RODO (wraz z dodatkową dokumentacją RODO) oraz Pakiet Europe + RODO (polsko-angielskie dokumenty dla polskiego sklepu wg prawa polskiego dostosowane do sprzedaży w UE wraz z dodatkową dokumentacją RODO.  Ponadto Oferujemy  całe prawne wdrożenia e-sklepu, serwisu, aplikacji, dzięki czemu otrzymacie całą potrzebną dokumentację prawną. Oferujemy wszelką potrzebną dokumentację, również w innych językach obcych i według prawa obcego. Zatem jeżeli chcesz sprzedawać online na terenie UE lub na innym rynku zagranicznym, to dobrze trafiłeś.  Przygotowujemy również całościową i kompleksową politykę ochrony danych osobowych według europejskiego rozporządzenia RODO/GDPR.  Nasi klienci mogą również otrzymać certyfikat bezpieczeństwa eprawohub.pl. Ponadto możecie zamówić stałe wsparcie prawne w postaci Smart abonamentu i zapewnić sobie stałe doradztwo w E-commerce i Ochronie danych osobowych.

Regulamin sklepu internetowego na zagraniczne rynki

W e-commerce rozszerzając swoją działalność na inne rynki zagraniczne, głównie europejskie, ale również pozaeuropejkie (np. amerykański czy azjatyckie), musimy w pierwszej kolejności pamiętać o przystosowaniu całego e-sklepu do danego języka obcego. Należy tutaj rozpocząć od zarezerwowania domeny odnoszącej się do danego kraju (np. końcówka com, co.uk w UK, czy de w Niemczech). Od strony bezpieczeństwa prawnego najważniejszy jest jednak regulamin sklepu internetowego, który będzie spełniał prawne wymogi w danym kraju. Na rynki europejskie przyjmuje się dwie koncepcje z perspektywy danego sklepu internetowego w poszczególnym kraju. W jednym przypadku polski sklep internetowy działający w Polsce zamierza jedynie poszerzyć swoją wersję językową o wersję np. angielską czy niemiecką, ale gros odbiorców jest wciąż z polski. Wówczas możemy mówić jedynie o profesjonalnym tłumaczeniu polskiego regulaminu na dany język obcy ( z uwzględnieniem jednak określonych prokonsumenckich zapisów dla obywateli obcych krajów). Jednakże kiedy sklep zaczyna działać stricte  na obcy rynek np. brytyjski, niemiecki, francuski, należy co do zasady przygotowywać profesjonalny regulamin sklepu internetowego według prawa obcego w danym kraju z uwzględnieniem prawa europejskiego (wyłączając powoli UK z tego systemu). Profesjonalny i bezpieczny regulamin musi być przygotowany przez specjalistów, którzy dostosują go do prawa obowiązującego w kraju konsumenta, z uwzględnieniem wszelkich prawnych regulacji danego kraju (z wyłączeniem gdy jest przeznaczony tylko w relacji B2B). Alternatywnie na rynku europejskim według TSUE dopuszczalna jest klauzula wyboru swojego prawa przez przedsiębiorcę, ale wybór ten nie może pozbawiać konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa jego miejsca zamieszkania. Dlatego jeżeli zamierzacie oferować swoje towary na obcy rynek europejski czy inny zagraniczny zwykłe tłumaczenie polskiego regulaminu jest bez sensu. Regulamin musi być stricte dostosowany do prawa krajowego danego kraju , bądź ewentualnie (na rynku europejskim) zawierać profesjonalnie przygotowaną klauzulę wyboru prawa ojczystego, ale z prawną ochroną dla konsumenta wedle bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa jego miejsca zamieszkania. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko tłumaczyć dokumenty, ale powierzyć całościowo sprawy profesjonalistom.

Zespół Eprawohub.pl przygotuje dla Ciebie profesjonalny regulamin sklepu internetowego w obcych językach według prawa obcego danego kraju, bez względu na to, czy mówimy o rynku europejskim czy innym zagranicznym. Nasze dokumenty prawne opracowywane są we współpracy z zawodowymi prawnikami tj. radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami zagranicznymi którzy mają doświadczenie na zagranicznych rynkach.

Zapytaj prawnika

Pomożemy Ci w E-biznesie. Regulaminy dla sklepów internetowych, serwisów, aplikacji mobilnych. Indywidualne zlecenia oraz bieżące doradztwo na co dzień. Dokumenty także w językach obcych. Wybierz na dole interesujący produkt lub wyślij/zadzwoń na 693 001 012.

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

Czego potrzebujesz?

Poniżej możesz załączyć plik

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O.,Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

Dostępne dokumenty

Dlaczego właśnie my?

Prawo jest dla każdego i każdy ma prawo do sprawiedliwości
 • Szybko i Wygodnie - Bez wychodzenia z domu otrzymujesz dokładnie to czego potrzebujesz.
 • Tanio - Stać Cię na nas. Jesteśmy platformą prawną na każdą kieszeń.
 • Nowocześnie - Najlepsze oprogramowanie dostępne na każdym urządzeniu.
 • Bezpiecznie - Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
 • Powszechnie dostępne - Prawnicy w całej Polsce. Prostota i zrozumiały język.
TYSIĄCE

zweryfikowanycth dokumentów i porad prawnych

99
%

klientów nas poleca

24

godziny na dobę

77357

wypitych kaw rocznie

Opinie klientów

Prawo jest dla każdego i każdy ma prawo do sprawiedliwości

Ta platforma to dokładnie to czego szukałam. Widać, że znają się na handlu elektronicznym. Zamówiłam Pakiet Complex dla Sklepu Internetowego i jestem zachwycona ich obsługą. Dobra cena na tle konkurencji. Szczerze polecam.

Magda S. z Warszawy

Zamówiłem dokumenty pod mój innowacyjny serwis internetowy i jestem bardzo zadowolony. Wszystko sprawnie i profesjonalnie przebiegło. Otrzymałem dopasowany do mojej działalności regulamin serwisu oraz inne potrzebne dokumenty. Jestem w pełni przygotowany do sprzedaży online. Teraz korzystam z ich usług w bieżącej obsłudze w ramach smart abonamentu dla biznesu.

Karol W. z Gdyni

Nowoczesna platforma to idealne rozwiązanie dla e-biznesu. Jestem właścicielem e-sklepu i potrzebuje fachowej pomocy w tej branży. Ja zamówiłem pakiet Europe, bo chciałem rozszerzać sprzedaż na nowe rynki. Stworzone przez nich dokumenty po polsku i angielsku w pełni mnie zabezpieczają. Szybko, i profesjonalnie. Polecam

Jan M. z Katowic

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą