0

Regulamin sklepu na facebooku

Regulamin sklepu na Facebooku to jeden z ważnych aspektów, o których musisz wiedzieć, rozpoczynając sprzedaż w tym serwisie. Sprzedaż na Facebooku to pojemne i ogólne określenie, które może oznaczać osobną zakładkę na Twojej stronie w serwisie lub nawet tylko link do sklepu umieszczony w postach na fanpage czy w wiadomościach prywatnych. Bez względu na techniczną formułę prowadzenia sprzedaży niezbędny będzie profesjonalny regulamin sklepu na Facebooku. Kiedy zamierzasz sprzedawać swoje produkty na Facebooku warto zapoznać się z pomocnymi informacjami, które udziela sam serwis w zakresie konfiguracji (np. Funkcje Sklepy). Tytułem przykładu w zależności od tego czy już miałeś sklep na stronie na Facebooku (czy analogicznie na profilu na Instagramie) czy dopiero zamierzasz go stworzyć, jest określona procedura i konfiguracja, którą Facebook szczegółowo w poradnikach wyjaśnia. Zachęcamy, aby z tego korzystać, ponieważ jest to ułatwienie dla rozpoczynających sprzedaż tym kanałem. W zakresie prawnym regulamin sklepu na Facebooku musi spełniać określone wymogi prawne i być w jakiś sposób udostępniony klientowi przed zawarciem umowy. Regulamin może przybrać formę zakładki na Twojej stronie na Facebooku

Dlaczego regulamin sklepu na Facebooku jest ważny ?

 1. Regulamin sklepu zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy Ciebie, jako Sprzedawcę z Klientem i stanowi zbiór norm prawnych określających sposób dokonywania transakcji.

 2. Z uwagi na postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta niezbędne jest wyczerpanie określonych obowiązków informacyjnych, które muszą być przekazane konsumentowi przed umową.

 3. Europejskie rozporządzenie RODO w zakresie ochrony danych osobowych obliguje do wskazania podstaw prawnych i celów przetwarzania danych osobowych klientów. Najczęściej tą płaszczyznę regulujemy w osobnej polityce prywatności, o czym mowa później.

 4. Profesjonalny regulamin sklepu na Facebooku uwiarygadnia Ciebie, jako Sprzedawcę i dodaje prestiżu, co z kolei może zwiększyć Twoją sprzedaż.

 

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN SKLEPU NA FACEBOOKU ?

 1. Profesjonalny regulamin musi wskazywać kto jest sprzedawcą oraz dane kontaktowe.

 2. Ponadto należy opisać jak zawierana jest umowa sprzedaży z klientem i działanie krok po kroku sklepu na Facebooku. Powyżej wskazaliśmy, iż formuła może być różna. Należy opisać w regulaminie w jakiej formie umożliwiasz zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży, np. funkcjonalność „Sklep” udostępnianą przez Facebooka, czy też np. za pośrednictwem Messengera

 3. Regulamin sklepu na facebooku powinien wskazywać formy płatności i dostawy.

 4. Należy również opisać procedurę odstąpienia od umowy i wyjątki, jeżeli Ciebie dotyczą.

 5. Profesjonalny regulamin powinien również zawierać opisany tryb reklamacyjny, z postanowieniami odnoszącymi się do rękojmi.

 6. Ponadto należy również opisać pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w przypadku konsumentów;

 7. W regulaminie wskazuje się również inne potrzebne postanowienia np. dotyczące praw autorskich.

 8. Jeżeli masz w planach wysyłanie klientom newslettera, należy uregulować sposób zapisu i wskazać dane osobowe, które będą przetwarzane.

 9. Jak już wspomnieliśmy w samym regulaminie nie musi być opisana płaszczyzna ochrony danych osobowych. Ten obszar najlepiej uregulować w osobnej polityce prywatności, o czym poniżej.

Polityka prywatności według RODO

Kwestia ochrony danych osobowych jest niezwykle ważna w erze RODO. Jako sprzedawca jesteś administratorem danych osobowych swoich klientów. Dlatego niezbędne jest wyczerpanie określonych obowiązków informacyjnych względem klientów. Należy wskazać dane administratora, cele i podstawy prawne przetwarzania , kategorie odbiorców danych, okres przechowywania danych osobowych etc.

Niezwykle ważne jest również wskazanie praw, które przysługują klientom. Klienci mają prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO );

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);

e) przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO );

f) do sprzeciwu -art. 21 RODO);

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Reasumując jeżeli masz w planach sprzedaż na Facebooku lub już ją prowadzisz, a nie zadbałeś o kwestie prawne, zapraszamy do współpracy. Regulamin sklepu na facebooku oraz profesjonalna polityka prywatności jest nieodzownym elementem bezpiecznej sprzedaży.

 

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą