0

Regulamin sprzedaży na instagramie

Rozpoczynając sprzedaż na Instagramie, jako Sprzedawca powinieneś zadbać o kwestie prawne i posiadać profesjonalny regulamin sprzedaży na Instagramie. Sprzedaż na Instagramie to w praktyce różne formuły zawierania umowy np. za pośrednictwem czatu na Instagramie czy poczty elektronicznej. Bez względu na techniczną formułę prowadzenia sprzedaży niezbędny będzie profesjonalny Regulamin sprzedaży na Instagramie, który zostanie udostępniony przed zawarciem umowy. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta Sprzedawca musi spełniać określone wymogi informacyjne względem konsumenta. Natomiast wedle RODO należy wskazać cele przetwarzania danych osobowych klientów. Zatem potrzebna jest profesjonalna polityka prywatności. 

DLACZEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NA INSTAGRAMIE JEST WAŻNY ?

 1. Zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami.
 2. Chroni przed akrami finansowymi z powodu niedozwolonych klauzul umownych.
 3. Przepisy prawne obligują do spełnienia określonych wymogów prawnych względem konsumentów. Regulamin jest najlepszym dokumentem, w którym można je spełnić. 
 4. Regulamin dodaje prestiżu i uwiarygadnia Cię w oczach klientów.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY NA INSTAGRAMIE ?

 1. Należy wskazać dane firmy i kontaktowe Sprzedawcy. Nawet jeżeli prowadzisz działalność nierejestrowaną powinieneś poinformować Klienta o swoich danych.

 2. Ponadto należy wskazać formułę zawierania umowy sprzedaży i sposób jej udostępnienia klientowi. 

 3. Należy poinformować o dostępnych formach płatności i dostawy.

 4. Regulamin sprzedaży na instagramie powinien zawierać postanowienia prokonsumenckie czyli prawo do odstąpienia od umowy i reklamację.

 5. W regulaminie wskazuje się również inne potrzebne postanowienia np. dotyczące praw autorskich, sposoby rozstrzygania sporów.

 6. W osobnej polityce prywatności należy opisać cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO ?

Polityka prywatności to właściwy dokument, aby całościowo poinformować klientów o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych osobowych, uprawnieniach, które przysługują klientom w zakresie danych osobowych. Jest to niezwykle ważne, aby kompleksowo wyczerpać obowiązki informacyjne wedle RODO. 

Reasumując jeżeli masz w planach sprzedaż na Instagramie lub już ją prowadzisz, a nie zadbałeś o kwestie prawne, zapraszamy do współpracy. Regulamin sprzedaży  jest niezwykle ważnym elementem bezpiecznej sprzedaży.

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą