Rozwód & Separacja

Zapytaj prawnika

Chcesz się rozwieść najtaniej ? Doradzimy Ci i przygotujemy profesjonalny i dopasowany prawnie pozew o rozwód. Pomożemy Ci również w separacji.

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

Czego potrzebujesz?

Poniżej możesz załączyć plik

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O.,Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

Rozwód & Separacja

Rozwód i separacja to trudny temat dla każdego małżeństwa, ale często nieuchronny i konieczny, gdy możliwości porozumienia zostaną całkowicie wyczerpane. Nasze propozycje prawne mają na celu ograniczenie Waszych kosztów do minimum, jak również szybkość, wygodę i bezpieczeństwo. Najpierw zapoznajcie się z niezbędnymi informacjami na temat rozwodu i separacji, jak również różnic pomiędzy nimi.

Rozwód może być orzeczony tylko jeśli nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia czyli w pewnym uproszczeniu utrata więzi w sferze duchowej(miłość, zaufanie), fizycznej(tj. obcowanie fizyczne) i gospodarczej(wspólne mieszkanie czy działalność gospodarcza). Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Orzekając rozwód sąd orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W takim wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Separacja może być orzeczona, gdy nastąpił tylko zupełny rozkład pożycia. Często separacja stanowi preludium do zerwania kontaktów i  trwałego rozkładu pożycia, ale może być też szansą na uratowanie małżeństwa. Podobnie jak przy rozwodzie mimo zupełnego rozkładu pożycia separacja nie jest dopuszczalna, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli jednak małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separacje na podstawie zgodnego żądania małżonków. Nie orzeka się wtedy o winie rozkładu pożycia. Warto wskazać jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Przede wszystkim małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Ponadto małżonkowie zobowiązani są do niesienia sobie pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności, a małżonka nie może powrócić do nazwiska panieńskiego.

W naszych propozycjach prawnych oferujemy Wam to co jest najszybsze i najtańsze dla Was w obszarze separacji i rozwodów. Ale możecie również zamówić  bardziej skomplikowany np. pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wraz z małoletnimi dziećmi. Możecie zamówić absolutnie wszystko co potrzebujecie. Bez względu na to czy mieszkasz w kraju czy za granicą z nami będziesz bezpieczny i ograniczasz koszty do minimum.

Czytaj więcej

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT