Oświadczenie o ustanowieniu prokury samoistnej

Oświadczenie o ustanowieniu prokury samoistnej

Oświadczenie o ustanowieniu prokury samoistnej

Wypełnij poniższy formularz i złóż zamówienie. Zostanie przygotowany i przesłany dla Ciebie dopasowany i gotowy dokument.

99.00

    • (max file size 128 MB)
Kategoria:

Opis

Prokura jest swoistym rodzajem pełnomocnictwa. Charakteryzuje się tym, że może zostać udzielona jedynie przez przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokurentem może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca przy tym pełną zdolność do czynności prawnych. Wymogi te związane są z istnieniem bardzo szerokiego zakresu umocowania prokurenta i szczególnym zaufaniem jaki cechuje ten rodzaj stosunku prawnego. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych wyłącznie z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury samoistnej przedsiębiorca udziela jednej osobie do działania na rzecz podmiotu gospodarczego w sposób samodzielny. Przedsiębiorca może ustanowić również kilku prokurentów. Od niego zależy czy każdemu z tych prokurentów udzieli kolejno prokury samoistnej, w taki sposób, że każdy w nich będzie umocowany do samodzielnego dokonywania pewnych czynności prawnych, których zakres reguluje ustawa, czy też zdecyduje się na udzielenie prokury kilku osobom w sposób łączny. Wypełnij formularz i zamów dokument , a otrzymasz profesjonalne oświadczenie o ustanowieniu prokury. Bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., ul. Kasztanowa 51, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT