Oświadczenie pracownika o braku zgody w trybie art. 178 kodeksu pracy(kobieta w ciąży i pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4 )

Promocja!

Oświadczenie pracownika o braku zgody w trybie art. 178 kodeksu pracy(kobieta w ciąży i pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4 )

39.00 29.00 netto

Kategoria:

Opis

Pracownica w ciąży nie może być bez jej zgody delegowana poza stałe miejsce pracy oraz zatrudniana w systemie przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p. (art. 178 § 1 k.p.). Pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 nie może być bez jego zgody zatrudniany w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, delegowany poza stałe miejsce pracy oraz zatrudniany w systemie przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p. (art. 178 § 2 k.p.). .W przypadku gdy obydwoje rodzice dziecka do lat 4 pozostają w zatrudnieniu, to uprawnienie do skorzystania z odmowy wyrażenia zgody na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, delegowanie poza stałe miejsce pracy oraz zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p. przysługuje jednemu z nich (art. 1891 k.p.). Zgoda pracownicy w ciąży lub pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 na zatrudnienie w warunkach wskazanych w art. 178 k.p. może być wyrażona w każdej chwili i w każdej formie. Podobnie oświadczenie o braku zgody na zatrudnianie we wskazanych powyżej warunkach może być złożone w każdym czasie i w każdym czasie może zostać odwołane. Pracodawca jest związany decyzją pracownika. . Wystarczy zamówić dokument i uzupełnić pewne kwestie, a poczujecie się bezpieczni w relacjach z pracodawcą. Bezpieczeństwo, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą