Pakiet 3 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym

Promocja!
pakiet

Pakiet 3 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym

Pakiet 3 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym (Pełnomocnictwo do spraw życia codziennego od osoby chorej, Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem dla małżonka, Pełnomocnictwo do wszelkich czynności faktycznych ,prawnych ,procesowych). Pierwsze pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo od osoby chorej/niepełnosprawnej do załatwiania wszelkich spraw związanych ze sprawami życia codziennego, a w szczególności związanych z utrzymaniem, leczeniem, rehabilitacją, opieką, informacji medycznej, załatwianiem spraw NFZ, ZUS, ośrodkach opieki społecznej. Ponadto pełnomocnictwo upoważnia do odbioru w gotówce czy na rachunek bankowy świadczeń emerytalno-rentowych oraz wszystkich innych czynności w ramach życia codziennego. Drugie pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo dla małżonka do zarządu mieszkaniem, którego właścicielem jest drugi małżonek. Bardzo potrzebne w praktyce, kiedy właścicielem mieszkania jest tylko drugi małżonek. Reguluje kwestie zawierania czy rozwiązywania umów dotyczących przedmiotowego mieszkania, w tym mediów, ubezpieczenia, jak również odbioru korespondencji, występowania na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej etc. Trzecie pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo do reprezentacji przed organami adm. publicznej, urzędami i izbami skarbowymi, organami spółdzielni, wspólnotą mieszkaniową, sądami i bankami. Ponadto obejmuje w szczególności upoważnienie do odbioru korespondencji, regulowania rachunków, nabywania, zbywania ruchomości czy zarządu nieruchomościami. Nasz Pakiet Pełnomocnictw zapewnia Wam bezpieczeństwo ,wygodę oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

90.00 69.00

Zapytaj o dokument

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT