Pakiet 3 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym

Promocja!

Pakiet 3 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym

Pakiet 3 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym (Pełnomocnictwo do spraw życia codziennego od osoby chorej, Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem dla małżonka, Pełnomocnictwo do wszelkich czynności faktycznych ,prawnych ,procesowych). Pierwsze pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo od osoby chorej/niepełnosprawnej do załatwiania wszelkich spraw związanych ze sprawami życia codziennego, a w szczególności związanych z utrzymaniem, leczeniem, rehabilitacją, opieką, informacji medycznej, załatwianiem spraw NFZ, ZUS, ośrodkach opieki społecznej. Ponadto pełnomocnictwo upoważnia do odbioru w gotówce czy na rachunek bankowy świadczeń emerytalno-rentowych oraz wszystkich innych czynności w ramach życia codziennego. Drugie pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo dla małżonka do zarządu mieszkaniem, którego właścicielem jest drugi małżonek. Bardzo potrzebne w praktyce, kiedy właścicielem mieszkania jest tylko drugi małżonek. Reguluje kwestie zawierania czy rozwiązywania umów dotyczących przedmiotowego mieszkania, w tym mediów, ubezpieczenia, jak również odbioru korespondencji, występowania na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej etc. Trzecie pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo do reprezentacji przed organami adm. publicznej, urzędami i izbami skarbowymi, organami spółdzielni, wspólnotą mieszkaniową, sądami i bankami. Ponadto obejmuje w szczególności upoważnienie do odbioru korespondencji, regulowania rachunków, nabywania, zbywania ruchomości czy zarządu nieruchomościami. Nasz Pakiet Pełnomocnictw zapewnia Wam bezpieczeństwo ,wygodę oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

90.00 69.00

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą