Pakiet 5 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym

Promocja!

Pakiet 5 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym

Pakiet 5 Pełnomocnictw niezbędnych w życiu codziennym (Pełnomocnictwo do spraw życia codziennego od osoby chorej, Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem dla małżonka, , Pełnomocnictwo do wszelkich czynności faktycznych ,prawnych ,procesowych, Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej, Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej dla syna,córki). Pierwsze pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo od osoby chorej/niepełnosprawnej do załatwiania wszelkich spraw związanych ze sprawami życia codziennego, a w szczególności związanych z utrzymaniem, leczeniem, rehabilitacją, opieką, informacji medycznej, załatwianiem spraw NFZ, ZUS, ośrodkach opieki społecznej. Ponadto pełnomocnictwo upoważnia do odbioru w gotówce czy na rachunek bankowy świadczeń emerytalno-rentowych oraz wszystkich innych czynności w ramach życia codziennego. Drugie pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo dla małżonka do zarządu mieszkaniem, którego właścicielem jest drugi małżonek. Bardzo potrzebne w praktyce, kiedy właścicielem mieszkania jest tylko drugi małżonek. Reguluje kwestie zawierania czy rozwiązywania umów dotyczących przedmiotowego mieszkania, w tym mediów, ubezpieczenia, jak również odbioru korespondencji, występowania na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej etc. Trzecie pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo do reprezentacji przed organami adm. publicznej, urzędami i izbami skarbowymi, organami spółdzielni, wspólnotą mieszkaniową, sądami i bankami. Ponadto obejmuje w szczególności upoważnienie do odbioru korespondencji, regulowania rachunków, nabywania, zbywania ruchomości czy zarządu nieruchomościami. Czwarte pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo do sprawy spadkowej, do reprezentacji, złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i składania oświadczeń woli niezbędnych do wykonania tegoż pełnomocnictwa. Piąte pełnomocnictwo to profesjonalne pełnomocnictwo dla osoby najbliższej przeznaczone do sprawy sądowej.Nasz Pakiet Pełnomocnictw zapewnia Wam bezpieczeństwo ,wygodę oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

299.00 149.00

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą