Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Promocja!

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wypełnij poniższy formularz i złóż zamówienie. Zostanie przygotowany i przesłany dla Ciebie dopasowany i gotowy dokument.

169.00 139.00

    (wpisz dane z odpisu aktu małżeństwa )

    Np. Od miesiąca ………………. r. pozostają w separacji faktycznej. Powód wyprowadził się z mieszkania stron i zamieszkał u swoich rodziców w ……………... Przyczyną rozstania stron było związanie się pozwanej z innym mężczyzną, z którym obecnie zamieszkuje w mieszkaniu stron. Strony posiadają majątek, a mianowicie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    Rozdźwięki pomiędzy małżonkami doprowadziły
    do naruszenia interesu majątkowego powoda. W jego interesie leży zatem, by ustanowić
    rozdzielność majątkową i podzielić majątek. Ma prawo czerpać z niego zyski. Stanowi to ważny powód w rozumieniu art. 52 § 1 KRiO

Kategoria:

Opis

W czasie trwania małżeństwa, ale tylko z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego małżonka (tego, który występuje z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej) oraz dobru założonej przez małżonków rodziny np. trwonienie przez jedno z małżonków zarobków stanowiących ich wspólny dorobek, powodowanie uszczerbku w majątku wspólnym itp. Ważny powód może stanowić również stan separacji faktycznej małżonków. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Wypełnij formularz i zamów dokument, a otrzymasz profesjonalny pozew dopasowany prawnie do Ciebie wraz z dalszą instrukcją.

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą