Umowa przelewu wierzytelności

Umowa_przelewu_wierzytelnosci-1

Umowa przelewu wierzytelności

Wypełnij poniższy formularz i złóż zamówienie. Zostanie przygotowany i przesłany dla Ciebie dopasowany i gotowy dokument.

399.00

    • (max file size 128 MB)
Kategoria:

Opis

Umowa przelewu (cesji) wierzytelności zawierana jest pomiędzy wierzycielem, czyli cedentem (osobą, która może domagać się spełnienia świadczenia od dłużnika) a osobą trzecią, czyli cesjonariuszem (czyli osobą, która chce, aby dłużnik spełnił świadczenie na jej rzecz). Co do zasady dłużnik nie bierze udziału w zawarciu umowy. Z reguły każda wierzytelność, pieniężna i niepieniężna, może być przedmiotem przelewu. W niektórych przypadkach nie jest dopuszczalne zbycie wierzytelności. Dotyczy to następujących przypadków:
• kiedy w umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zakazano zbywania wierzytelności,
• kiedy ustawa tak stanowi, np. nie można zbyć prawa pierwokupu, odkupu, dożywocia,
• gdy z właściwości zobowiązania wynika, iż wierzytelność nie może zostać przeniesiona na osobę trzecią – dotyczy to zazwyczaj wierzytelności o charakterze osobistym, tzn. takich, w których charakter wierzytelności ściśle związany jest ze stronami umowy, np. prawo alimentacji.
Wypełnij formularz i zamów dokument , a otrzymasz profesjonalną umowę. Bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT