Wniosek o pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym

Wniosek o pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym

Wypełnij poniższy formularz i złóż zamówienie. Zostanie przygotowany i przesłany dla Ciebie dopasowany i gotowy dokument.

129.00

    Wpisz dane z odpisu aktu małżeństwa

    Wpisz dane dziecka z aktu urodzenia

    Ewentualnie wskaż składnik : np. nieruchomość rolna

    Opisz główne składniki

    Np. od ....................... r. pozostaję z mężem w faktycznej separacji. Doszło do tego wobec nadużywania alkoholu przez męża. Stan uzależnienia od alkoholu uniemożliwia mężowi prawidłowy samodzielny zarząd naszym gospodarstwem rolnym i sprawia, że nasz majątek jest zagrożony i narażony na istotny uszczerbek.

Kategoria:

Opis

Istnieje możliwość pozbawienia jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, jeśli istnieją ku temu ważne przyczyny. Działania małżonka powinny stać w sprzeczności z dobrem rodziny. Do takich czynności zalicza się np. trwonienie majątku, nieudolność, alkoholizm czy narkomania, w wyniku, których małżonek nie jest w stanie prawidłowo postępować ze składnikami majątku. Za ważne przyczyny nie uznaje się odmienności zdań małżonków w sposobie prowadzenia zarządu majątkiem wspólnym. Orzeczenie zapadłe w sprawie odnosi skutek względem wszystkich przyszłych czynności zarządu majątkiem wspólnym, bez wpływu na czynności już dokonane. Opłata sądowa za wniosek wynosi 40 zł. Wypełnij formularz i zamów dokument, a otrzymasz profesjonalny wniosek dopasowany prawnie do Ciebie wraz z dalszą instrukcją.

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą