Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka

Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka

Wypełnij poniższy formularz i złóż zamówienie. Zostanie przygotowany i przesłany dla Ciebie dopasowany i gotowy dokument.

129.00

    Wpisz dane z odpisu aktu małżeństwa

    (dzieci, praca, przyczyna wyłączenia )

    Np. Zamieszkujemy w tym samym domu, ale od .................... r. pozostajemy w faktycznej separacji. Do separacji tej doszło wobec nadużywania alkoholu przez uczestnika postępowania i ze względu na prowadzony przez niego hulaszczy tryb życia. Uczestnik postępowania oświadczył mi, iż zaciągnął kredyt ……………. Takie postępowanie uczestnika postępowania zmierza do tego, abym ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania przez niego zaciągnięte. Obawiam się, iż w podobny sposób uczestnik postępowania zachowa się w przyszłości.

Kategoria:

Opis

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Jeżeli istnieją ważne powody, wtedy sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął . W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Opłata sądowa wynosi 40 zł. Wypełnij formularz i zamów dokument, a otrzymasz profesjonalny wniosek dopasowany prawnie do Ciebie wraz z dalszą instrukcją.

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą