Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy

Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy

29.00 netto

Kategoria:

Opis

Każdy pracownik może złożyć wniosek o objęcie go indywidualnym rozkładem czasu pracy. Dopuszczalne jest to w każdym systemie czasu pracy, w zasadzie z wyjątkiem zadaniowego czasu pracy, co wynika z jego specyficznego charakteru.. Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika i może go nie uwzględnić. Może on także w każdej chwili podjąć decyzję o powrocie pracownika do poprzedniego rozkładu czasu pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy nie może naruszać norm ochronnych właściwych dla danego systemu czasu pracy, a także powodować niezapewnienia pracownikowi nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać m.in. na wprowadzeniu innych niż ustalone w zakładzie pracy lub na danym stanowisku godzin rozpoczynania i kończenia pracy, wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach i tygodniach, terminów dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, liczby i pór przerw w pracy. We wniosku pracownik powinien określić swoją propozycję rozkładu czasu pracy w tym systemie. . Wystarczy zamówić dokument i uzupełnić pewne kwestie, a poczujecie się bezpieczni w relacjach z pracodawcą. Bezpieczeństwo, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą