Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu

Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu

39.00 netto

Kategoria:

Opis

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić
do pracy, jeżeli: -pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko, -przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-
-ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność
zarobkową. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.3. W zależności od tego, kto po rezygnacji przez pracownicę z korzystania z części urlopu macierzyńskiego sprawować będzie opiekę nad dzieckiem, pracownica dołącza do wniosku: · kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego bądź
· kopię wniosku pracownika-innego członka najbliższej rodziny o udzielenie
pozostałej części urlopu macierzyńskiego, bądź
· kopię oświadczenia ubezpieczonego-ojca dziecka o przerwaniu działalności
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający
okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, bądź
· kopię oświadczenia ubezpieczonego-innego członka najbliższej rodziny
o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu
macierzyńskiego. . Wystarczy zamówić dokument i uzupełnić pewne kwestie, a poczujecie się bezpieczni w relacjach z pracodawcą. Bezpieczeństwo, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

[recaptcha]

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą