Spółki

Zapytaj prawnika

Bieżące doradztwo w spółkach osobowych i kapitałowych

Oferujemy bieżące doradztwo dla spółki z o.o. przez internet. Szybko, tanio, profesjonalnie.

Czego potrzebujesz?

Poniżej możesz załączyć plik

Bieżące doradztwo w spółkach osobowych i kapitałowych

Oferujemy bieżące doradztwo w spółkach osobowych i kapitałowych. Spółki osobowe to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. We wszystkich powyższych formach oferujemy doradztwo.

Szczególnie polecamy prowadzić działalność w formie spółki z o.o. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki, nie odpowiadają jej wspólnicy lecz sama spółka. Kapitał zakładowy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 zł) dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które muszą zostać objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportowych (niepieniężnych, takich jak np. nieruchomość czy samochód). Wspólnicy nie prowadzą co do zasady spraw spółki, obowiązek ten został scedowany na zarząd, który może być zarówno wieloosobowy jak i jednoosobowy. Reguły funkcjonowania spółki takie, jak podział zysku i uczestnictwo w stratach, zasady reprezentacji czy czas trwania spółki, powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie spółki, która sporządzana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Istnieje jednak możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Eprawohub służy pomocą zarówno w tradycyjnym pisemnym procesie rejestracji tj. sporządzeniu projektu umowy spółki i wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestrowego oraz w rejestracji internetowej.

Dlaczego właśnie my?

Prawo jest dla każdego i każdy ma prawo do sprawiedliwości
  • Szybko i Wygodnie – Bez wychodzenia z domu otrzymujesz dokładnie to czego potrzebujesz.
  • Tanio – Stać Cię na nas. Jesteśmy platformą prawną na każdą kieszeń.
  • Nowocześnie – Najlepsze oprogramowanie dostępne na każdym urządzeniu.
  • Bezpiecznie – Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
  • Powszechnie dostępne – Prawnicy w całej Polsce. Prostota i zrozumiały język.
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT