0

Prawo konkurencji – porady prawne online

 

Prawo konkurencji to specyficzna dziedzina prawa, która jest poświęcona ochronie uczestników wolnego rynku przed innymi uczestnikami, którzy zakłócają wolną konkurencję, ograniczając możność realizacji interesów gospodarczych na tymże rynku. Zatem prawo konkurencji określa zakres ochrony konkurencji, jak również ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, która jest dokonywana w interesie publicznym. Porady prawne online w zakresie prawa konkurencji służą temu, aby udzielać przedsiębiorcom doradztwa prawnego w tym zakresie. Doradztwo prawne online w obszarze prawa konkurencji jest skierowane do polskich i zagranicznych klientów w płaszczyźnie polskiego i unijnego prawa. W szczególności dotyczy to takich spraw jak nadużywanie pozycji dominującej czy praktyki ograniczające konkurencje, pomoc publiczna czy naruszenia praw konsumentów.

W polskim prawodawstwie należy wyróżnić głównie przepisy znajdujące się w 3 ustawach : ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej .W wymiarze unijnym należy wskazać Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenia i dyrektywy.

Porady prawne online w zakresie prawa konkurencji są skierowane głównie do przedsiębiorców, którzy potrzebują doradztwa prawnego w skomplikowanych aspektach obrotu gospodarczego dotyczącego konkurencji w wymiarze polskim i unijnym.

Proces

wypełnij formularz aby otrzymać poradę od prawnika
Wypełnij formularz lub wyślij maila

Opisz problem, zadaj pytanie, załącz dokument i wyślij do nas formularz.

 Otrzymasz wycenę zapytania
Wstępna analiza zapytania

Twoje zapytanie zostanie wysłane do naszego zespołu prawnego do analizy. Następnie otrzymasz odpowiedź z wyceną usługi. Jeżeli nie możemy zająć się sprawą również otrzymasz odpowiedź.

porada prawna lub dokument prawny
Gotowa porada prawna online lub dokumenty prawne

Otrzymasz gotową poradę lub dokument prawny online. Czas realizacji zależy od zapytania. Wszystko zostanie starannie przygotowane i przesłane do Ciebie w odpowiednim formacie (DOC lub PDF).

Wypełnij formularz

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

   

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą