0

Prawo zabezpieczeń społecznych – porady prawne online

Prawo zabezpieczeń społecznych to ogólnie pojęty zbiór przepisów za pomocą których ustawodawca stara się chronić społeczeństwo przed groźbą niemożności zaspokojenia potrzeb podstawowych, wspólnie uznawanych za ważne. Mają więc one za zadanie przeciwdziałać trudnościom wywołanym przez: podeszły wiek uniemożliwiający dalszą wydajną pracę, stan zdrowia trwale uniemożliwiający lub ograniczający możliwość pracy, choroba czasowo uniemożliwiająca pracę, bezrobocie (czasowa utrata pracy),trudna sytuacja rodzinna czy inne zdarzenia losowe. Porady prawne online służą temu, aby klienci mogli uzyskać pomoc prawną tak aby korzystać z systemu zabezpieczenia społecznego w jak najszerszym zakresie.

Zabezpieczenia społeczne zostały uregulowane przez ustawodawcę w kilkunastu ustawach i rozporządzeniach, z których najważniejsze to:

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Porady prawne online udzielane przez prawników serwisu www.eprawohub.pl dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, w których udzielamy wsparcia prawnego. Można wspomnieć przykładowo o doradztwie w zakresie warunków uzyskania emerytury, przejścia na rentę, uzyskania świadczeń z pomocy społecznej czy też przygotowanie stosownych pism, wniosków lub odwołań od decyzji administracyjnych.

Reasumując w sprawach z zakresu zabezpieczeń społecznych służymy pomocą w szerokim spektrum usług.

Prawnik online to porady prawne online i dokumenty prawne dla firm oraz osób fizycznych, Nie musisz zatem umawiać się na spotkanie, ale zostań w domu i usiądź komfortowo przed komputerem (tabletem, smartfonem) i daj nam znać, a prawnik online odpowie na Twoje zapytanie prawne.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą