0

Brexit – Aktualna sytuacja i meandry prawne

Data2019-04-26

W marcu zamieściliśmy dwa wpisy w zakresie tematyki Brexitu, które przedstawiały potencjalne następstwa twardego Brexitu oraz aktualną sytuację. Teraz również przedstawimy aktualną sytuację oraz wskażemy kolejne meandry prawne w zakresie możliwych rozwiązań.

Jako prawnik online śledzimy dynamiczną sytuację w zakresie tematyki Brexitu. Nasze bieżące porady prawne online coraz częściej dotyczą sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii i potencjalnych następstw dla ich biznesów oraz całego bytowania.

Na wstępie należy wskazać, iż na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli dnia 10 kwietnia zapadła decyzja o kolejnym przedłużeniu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po negocjacjach ustalono, że nową datą Brexitu będzie 31 października. Przewodniczący RE Donald Tusk zaproponował tzw. flextension czyli elastyczne opóźnienie, polegające na tym, że jeżeli Izba Gmin zaakceptuje umowę wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy, brexit nastąpi w tym momencie, w którym porozumienie zostanie ratyfikowane. Ostatecznie zdecydowano na szczycie o dacie 31 X, głownie z uwagi na naciski Francji i Niemiec, które nie były skłonne na tak długie przedłużanie.

W Wielkiej Brytanii przyjęto ustawę dotyczącą opóźnienia Brexitu. Ustawa w tej sprawie stanowi , iż Premier jest zobowiązana prosić Unię o przesunięcie daty wystąpienia aż obie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie umowy. Brytyjczycy chcą uniknąć Brexitu bez umowy, jednakże to nie leży tylko w ich gestii. Tutaj niniejszym niezbędna jest porada prawna online w tym zakresie. Otóż art. 50 TUE czyli regulujący proces wyjścia z UE nigdy wcześniej nie był wykorzystywany. Nie ma więc zastrzeżenia co do liczby możliwych przedłużeń. Brytyjska ustawa w pierwszym z trzech artykułów opisuje zadania, które należy podjąć w kontekście poszerzenia art. 50 Traktatu Unii Europejskiej. Artykuł wspomina o tym, że Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią, może podjąć decyzję o przedłużeniu wyjścia z UE. Nie wymienia się w niej daty 31 października w celu pewnego elastycznego podejścia. Jednakże ustawa brytyjska nie jest wiążąca dla Unii Europejskiej. Wielka Brytania może prosić o kolejne przedłużenie, ale zgodę na to muszą wyrazić wszystkie państwa Unii. Jeżeli ktoś z UE-27 wyrazi sprzeciw, możemy się spodziewać Brexitu bez umowy.

Obecnie występują przecieki, iż pomiędzy Partią Pracy a Partią Konserwatywną trwają negocjacje co do możliwych rozwiązań.

9 maja w rumuńskim Sybinie w Transylwanii odbędzie się nieformalne posiedzenie szefów państw w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, w tym Brexitu.

Wszystkie opcje dotyczące wyjścia oraz uregulowania kwestii newralgicznych do tej pory pozostają na stole. Jedna z opcji to wyjście z UE 31 października. Inna z opcji to wyjście wcześniejsze. Wciąż nie wiadomo jak sytuacja z wyborami do europarlamentu. w Wielkiej Brytanii. Dla czystości sytuacji lepiej byłoby, aby Wielka Brytania nie uczestniczyła w tych wyborach. Jednakże będąc cały czas członkiem UE jest to niemożliwe. Dlatego najlepiej byłoby, gdyby Wielka Brytania niezwłocznie zgodziła się na wynegocjowaną umowę z UE lub mocno opóźniła swoje wyjście. Oczywiście najlepiej dla całości UE i samej Wielkiej Brytanii byłoby porzucenie swoich planów co do Brexitu i pozostanie lojalnym członkiem UE, co jest wciąż możliwe. Mija w czerwcu 3 lata od referendum o Brexicie i wciąż Brytyjczycy nie są w stanie wyjść z impasu.

Nam pozostaje uważnie śledzić dynamiczną sytuację w tej tematyce, która ma znaczenie dla całości UE i przede wszystkim dla mieszkających i pracujących rodaków w Wielkiej Brytanii.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą