Regulamin serwisu internetowego

Otwierając się na świat e-commerce czyli handel elektroniczny przedsiębiorcy muszą mieć świadomość nie tylko udogodnień i wielu możliwości za tym stojących, ale również wielu prawnych wymogów i zagrożeń. Regulamin serwisu internetowego jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdego serwisu. Taki regulamin zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy usługodawcę z użytkownikiem (usługobiorcą) i stanowi zbiór norm i zasad określających warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie.  Regulamin serwisu internetowego musi być dostosowany do specyfiki działalności i branży klienta, jak również musi uwzględniać określone przepisy prawne sektorowe. Serwis online to świetne rozwiązanie dla osób prowadzących rozwijające się firmy. Zamiast wydawać pieniądze na dodatkowe powierzchnie sklepowe i zatrudnianie personelu oraz tworzenie biura, całością biznesu można zarządzać nawet z poziomu własnego domu. Jednakże należy pamiętać o zabezpieczeniach prawnych serwisu internetowego.

Regulamin serwisu internetowego – podstawy prawne polskie i zagraniczne

Obowiązek posiadania takiego dokumentu jak „Regulamin serwisu internetowego” wynika z Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dokładnie art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych stanowi, iż „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem”. Ponadto to ,co istotne w kontekście wspomnianej ustawy, to obowiązek nieodpłatnego udostępniania regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

Oprócz powyższej ustawy należy wskazać jeszcze ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o ochronie danych osobowych czy ustawę prawo telekomunikacyjne. Do tego oczywiście przepisy europejskiego rozporządzenia RODO.

Jeżeli przygotowujemy regulaminy na określony rynek odbiorców np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii należy uwzględniać prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.

Co powinien zawierać regulamin serwisu internetowego ?

 • Przede wszystkim w regulaminie muszą być zawarte niezbędne informacje co do Usługodawcy. Klient, jako usługobiorca, musi zostać poinformowany kto świadczy usługi z dokładnym określeniem danych firmy oraz danych kontaktowych.
 • Należy wskazać jakiego rodzaju będą świadczone usługi drogą elektroniczną. W serwisach internetowych możemy wyróżnić te darmowe (np. usługę konta użytkownika czy newsletter) oraz płatne usługi w zależności od specyfiki.
 • Regulamin musi określać warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient musi być poinformowany, w którym momencie zawierana jest dobrowolna umowa z serwisem na świadczone usługi.
 • Nie można zapomnieć o spełnieniu wszelkich obowiązków konsumenckich, w tym prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług droga elektroniczną w terminie 14 dni – bez podania przyczyny.
  Regulamin serwisu internetowego musi określać również reklamacje co do świadczonych usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Są to wymogi europejskie.
 • Warto również zawrzeć inne postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy, odpowiedzialności usługobiorców w graniach prawa. Ponadto kwestie praw autorskich czy też zasad funkcjonowania serwisu.
 • Kwestie RODO. W samym regulaminie można zawrzeć zdawkowo informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, a w sposób rozbudowany przenieść postanowienia do osobnej polityki prywatności. Tak najczęściej w praktyce to funkcjonuje.

Dobry regulamin musi nie tylko wypełniać obowiązki informacyjne ze strony usługodawcy względem konsumenta, ale nie może zawierać klauzul niedozwolonych.
W związku z powyższym tak istotne jest, aby przed startem projektu zamówić profesjonalny regulamin serwisu internetowego który zabezpieczy przed złymi konsekwencjami przyszłych usługodawców. Dlatego nie warto kopiować regulaminów, tylko powierzyć te sprawy w ręce profesjonalistów. Regulaminy na zagraniczne rynki muszą uwzględniać również prawo obce danego kraju, w którym nasi klienci prowadzą biznes. W przypadku realizacji zagranicznych musimy konfrontować treść dokumentów z prawem obcym danego kraju. Bez względu na to czy mamy do czynienia ze standardowymi, bądź szytymi na miarę serwisami, zespół prawny eprawohub.pl zaprasza do współpracy w przedmiocie. Zajmujemy się przygotowywaniem profesjonalnych dokumentów na rynek polski, europejski czy inny zagraniczny.

Zapytaj prawnika o regulamin

Regulamin serwisu internetowego

Oferujemy profesjonalną dokumentację prawną w branży serwisów internetowych. Doradzamy, projektujemy i wdrażamy prawnie ciekawe i innowacyjne projekty.

Czego potrzebujesz?

Poniżej możesz załączyć plik

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O.,Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

Dlaczego właśnie my?

Prawo jest dla każdego i każdy ma prawo do sprawiedliwości
 • Szybko i Wygodnie – Bez wychodzenia z domu otrzymujesz dokładnie to czego potrzebujesz.
 • Tanio – Stać Cię na nas. Jesteśmy platformą prawną na każdą kieszeń.
 • Nowocześnie – Najlepsze oprogramowanie dostępne na każdym urządzeniu.
 • Bezpiecznie – Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
 • Powszechnie dostępne – Prawnicy w całej Polsce. Prostota i zrozumiały język.
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą