0

Prawo autorskie – porady prawne online

 

Prawo autorskie to cześć prawa cywilnego, wchodząca też w skład prawa własności intelektualnej, określająca między innymi jakie prawa przysługują autorowi do jego utworu. Porady prawne online w tej dziedzinie służą temu, aby doradzać w zakresie ochrony praw autorskich twórców i ich naruszania. Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej są w rzeczywistości prawnej i praktyce obrotu co raz częściej łamane. Przedmiotem prawnej ochrony w tej dziedzinie mogą być np. teksty, utwory muzyczne, projekty, programy komputerowe, literatura i wiele innych. Dlatego porady prawne online i całe doradztwo może być adresowane do różnych podmiotów nie tylko osób prywatnych, ale również instytucji, ośrodków kultury, telewizji, radia i innych środków masowego przekazu.

Generalnie na świecie można wyróżnić dwa systemy prawa autorskiego : droit d’auteur i system copyright. Pierwszy funkcjonuje w Europie kontynentalnej, w tym w Polsce i wywodzi się z Francji. W dużym uproszczeniu system droit d’auteur cechuje rozgraniczenie autorskich praw osobistych i majątkowych. Stawia prymat ochrony interesów twórcy nad społeczeństwem. Natomiast copyright to system anglosaski, na który miały immanentny wpływ cechy samego systemy common law. Obejmuje autorskie prawa majątkowe i podkreśla wagę interesów społeczeństwa, w tym kultury i nauki.

Polska jest częścią tego pierwszego systemu. Głównym źródłem prawa jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Możemy wyróżnić prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Majątkowe prawa odnoszą się do korzyści majątkowych twórcy, wynagrodzenia, jakie przysługuje mu z tytułu wykorzystywania jego utworu i są zbywalne oraz ograniczone czasowo. Prawa osobiste chronią relację osobistą i intelektualną autora z utworem i są w przeciwieństwie do majątkowych niezbywalne oraz nieograniczone czasowo.

W zakresie przedmiotu doradzamy formułując nie tylko porady prawne online, ale przygotowując właściwą dokumentację prawną. Doradztwo prawne dotyczy też zjawiska nieuczciwej konkurencji czy nadużycia pozycji dominującej. Przygotowujemy również umowy licencyjne oraz innego rodzaju umowy. 

Proces

wypełnij formularz aby otrzymać poradę od prawnika
Wypełnij formularz lub wyślij maila

Opisz problem, zadaj pytanie, załącz dokument i wyślij do nas formularz.

 Otrzymasz wycenę zapytania
Wstępna analiza zapytania

Twoje zapytanie zostanie wysłane do naszego zespołu prawnego do analizy. Następnie otrzymasz odpowiedź z wyceną usługi. Jeżeli nie możemy zająć się sprawą również otrzymasz odpowiedź.

porada prawna lub dokument prawny
Gotowa porada prawna online lub dokumenty prawne

Otrzymasz gotową poradę lub dokument prawny online. Czas realizacji zależy od zapytania. Wszystko zostanie starannie przygotowane i przesłane do Ciebie w odpowiednim formacie (DOC lub PDF).

Wypełnij formularz

    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

    WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
    SMART ABONAMENT

    ZAUFALI NAM M.IN

    W Polsce i za granicą