0

Prawo europejskie i międzynarodowe

 

Prawo europejskie to dla kraju członkowskiego Unii Europejskiej niezwykle ważna dziedzina prawa, ponieważ ma niebagatelne znaczenie dla naszego prawa krajowego. Ma to odzwierciedlenie poprzez nakładanie określonych praw i obowiązków na państwo, obywateli, przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej.

Porady prawne online służą temu, aby w tym zakresie świadczyć profesjonalne doradztwo prawne dla różnych podmiotów prawa, w tym przedsiębiorców. Przedsiębiorcy muszą przestrzegać nie tylko przepisów prawa krajowego, ale również prawa unii europejskiej, czyli nie tylko prawa traktatowego, ale również prawa wtórnego UE.

Do prawa wtórnego zaliczamy rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie.

W pewnym skrócie rozporządzenia są wiążącym aktem prawnym, obowiązującym bezpośrednio na całym obszarze UE. Dyrektywy są wiążącym aktem prawnym, wyznaczającym cel do osiągnięcia przez wszystkie kraje UE, które wprowadzają sposób jego osiągnięcia za pomocą swoich krajowych aktów prawnych. np. dyrektywa w sprawach konsumenckich). Decyzje są wiążącym aktem prawnym, bezpośrednio stosowanym dla tych podmiotów, do których są skierowane np. państwo UE lub pojedyncze przedsiębiorstwo. Zalecenia nie są wiążące i najczęściej są wykorzystywane przez instytucje do sformułowania swojego punktu widzenia oraz propozycji kierunku działania, bez nakładania żadnych obowiązków prawnych na podmioty, do których są kierowane. Opinie to akty niewiążące, stanowiące oświadczenia instytucji w zakresie określonych spraw np. podczas prac na przepisami prawa. Opinie mogą wydawać instytucje UE (Komisja, Rada, Parlament), Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Porady prawne online służą temu, aby interpretować przepisy europejskie i sporządzać opinie prawne w zakresie oceny umów i ich zgodności z przepisami UE. W zakresie prawa międzynarodowego doradztwo prawne dotyczy interpretacji źródeł tego prawa, w tym przede wszystkim umów międzynarodowych. W zakresie prawa międzynarodowego prywatnego doradztwo prawne dotyczy m.in. Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 19 czerwca 1980 roku (Rzym I), umowy przewozu towarów, umowa przewozu pasażerów czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych z 11 lipca 2007 r. (Rzym II).

W sprawach prawa europejskiego i szerzej międzynarodowego specjalizujemy się szczególnie w prawie e-commerce, oferując kompleksowe doradztwo prawne i dokumentację prawną na różne rynki zagraniczne (regulaminy sklepów, serwisów, aplikacji mobilnych).

Proces

wypełnij formularz aby otrzymać poradę od prawnika
Wypełnij formularz lub wyślij maila

Opisz problem, zadaj pytanie, załącz dokument i wyślij do nas formularz.

 Otrzymasz wycenę zapytania
Wstępna analiza zapytania

Twoje zapytanie zostanie wysłane do naszego zespołu prawnego do analizy. Następnie otrzymasz odpowiedź z wyceną usługi. Jeżeli nie możemy zająć się sprawą również otrzymasz odpowiedź.

porada prawna lub dokument prawny
Gotowa porada prawna online lub dokumenty prawne

Otrzymasz gotową poradę lub dokument prawny online. Czas realizacji zależy od zapytania. Wszystko zostanie starannie przygotowane i przesłane do Ciebie w odpowiednim formacie (DOC lub PDF).

Wypełnij formularz

    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

    WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
    SMART ABONAMENT

    ZAUFALI NAM M.IN

    W Polsce i za granicą