0

Nowe europejskie rozporządzenie o zakazie blokowania – branża e-commerce

Data2019-01-30

Nasi klienci z e-commerce, w szczególności prowadzący biznesy za granicą muszą mieć świadomość również zmian występujących w prawie europejskim. Dlatego w ramach naszej bieżącej działalności tj. „doradztwo prawne online” czy „internetowe porady prawne” dla e-commerce służymy pomocą także w płaszczyźnie prawa europejskiego. Porady prawne online mają to do siebie, iż dotyczą szerokiego spektrum spraw od osobistych do biznesowych, w tym branży e-commerce.

Najbardziej niniejszym wpisem powinni być zainteresowani sprzedawcy czy usługodawcy oferujący swoje towary/usługi dla klientów z innych państw europejskich. Również właściciele sklepów czy serwisów internetowych przeznaczonych tyko dla polskich klientów powinni mieć świadomość występujących zmian na terenie UE. Ponadto zwykli odbiorcy, w szczególności robiący zakupy w zagranicznych sklepach internetowych.

Od 3 grudnia 2018 r. obowiązuje na terenie UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Problem geoblokowania polega na blokowaniu geograficznym prowadzonym przez dany sklep internetowy w dostępie do usług ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Geoblokowanie dotychczas służyło ograniczaniu zagranicznemu klientowi z innych państw UE możliwości korzystania ze sklepu internetowego, jak również stosowaniu innych warunków sprzedaży czyli postanowienia w ramach dokumentów tj. „regulaminy sklepów internetowych „ czy „regulamin serwisu internetowego” różniły się tylko z powodu przynależności państwowej czy miejsca zamieszkania.

Ratio legis tego rozporządzenia polega na umożliwieniu równego dostępu do tych samych towarów i usług oferowanych przez danego sprzedawcę czy usługodawcę. Przetwarzanie danych dotyczących m.in. adresu IP, wybranym języku osoby odwiedzającej stronę sklepu w celu przedstawienia odmiennych warunków sprzedaży jako regulamin e-sklepu czy ogólnego dostępu do strony, będzie uznawane za działanie dyskryminacyjne. Wszystko to ma zmierzać do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Zatem uproszczając jeżeli w ramach sklepu czy serwisu internetowego oferowane są towary również dla klientów z innego niż Polska państwa europejskiego np. Niemiec, to należy zapewnić taką samą możliwość zamówienia i dostarczenia towaru czy usług jak przewiduje to regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego dla polskich klientów. Jeżeli w ramach sklepu sprzedajesz za granicę towary/usługi, nie można dyskryminować klientów z innych państw europejskich z powodu lokalizacji, z której zamawiają towary.

Reasumując w tym aspekcie jeżeli regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego zawiera określone postanowienia dotyczące płatności czy dostawy towarów, to sprzedawca, zawierając umowę na odległość z klientem zagranicznym z innego państwa europejskiego, nie będzie mógł w sposób nieuzasadniony ograniczać sposobów płatności czy dostawy w stosunku do niego. Zatem jeżeli w standardowej ofercie są możliwości płatności kartą płatniczą czy poprzez operatora płatności elektronicznej i klient zagraniczny wybierze taką opcję, to sprzedawca nie może mu odmawiać takiej formy płatności z uwagi na jego przynależność państwowa czy miejsce zamieszkania.

Powyższe nie wyklucza stosowania innych wersji językowych e-sklepu z innym nawet asortymentem towarów. Jest to dopuszczalne, ale niezbędna jest wyraźna zgoda klienta. Nie można zatem automatycznie przekierowywać klienta z innego kraju na zupełnie inną wersję z innymi warunkami bez jego zgody.

Są wyjątki dotyczące wymogów nałożonych przez prawo Unii lub prawo danego państwa członkowskiego, pozostające w zgodzie z prawem Unii. Np. Ograniczanie dostępu dla klientów z określonego państwa członkowskiego może wiązać się z prawnym zakazem wyświetlania określonych treści czy usług w danym państwie. (vide sprawy hazardowe).

Ceny mogą się różnić pomiędzy różnymi wersjami danego e-sklepu, ale nie można ograniczać wyboru dokonania zakupu wedle danej wersji strony e-sklepu dla wszystkich.

Niniejszy wpis należy traktować nie tylko informacyjnie, ale bardziej jako porada prawna online w szczególności dla klientów z e-commerce oferujących swoje towary czy usługi na inne rynki państw europejskich.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą