0

Nowe obowiązki dla sklepów internetowych na rynku niemieckim od I. 2019 r.

Data2018-12-07

Dzisiejszy wpis nie będzie dotyczył stricte dokumentacji tj. regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego, a odnosić się będzie do nowych obowiązków dla właścicieli sklepów internetowych na rynku niemieckim, które będą obowiązywać od stycznia 2019 r.

Od stycznia 2019 r. będzie obowiązywać nowa niemiecka ustawa o opakowaniach (Verpackungsgesetz). Dotyczyć będzie ona wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania na ten rynek. Zatem nie obowiązuje tylko niemieckich przedsiębiorców, mających siedzibę w Niemczech, ale może dotyczyć też polskich przedsiębiorców. Zatem jeżeli w ramach dokumentu „regulamin sklepu internetowego” umożliwiasz wysyłkę towaru w opakowaniach do Niemiec, to będą obowiązywać Cię nowe regulacje.

W ustawie została wprowadzona definicja „opakowania”. Obejmuje ona m.in. opakowania kartonowe (w tym zarówno opakowanie producenta, jak i zewnętrzne opakowanie na czas transportu), koperty, a nawet wypełnienie ochronne opakowań. Nie ma dolnego limitu wprowadzanych opakowań, ustawa będzie zatem dotyczyła każdego przedsiębiorcy, który wprowadza na rynek niemiecki opakowania, niezależnie od ilości tych opakowań.

Jakie są nowe obowiązki ?

Należy zarejestrować się w w Centralnym Rejestrze Opakowań (Zentrale Stelle Verpackungsregister). https://lucid.verpackungsregister.org/.
Niezbędne jest podanie przewidywalnej szacunkowej masy opakowań, które będą wprowadzone na rynek niemiecki w następnym roku. W następnej kolejności będzie również konieczne raportowanie rzeczywiście wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań w danym roku. Po dokonaniu rejestracji, dana firma będzie miała przydzielony nr do umieszczenia na stronie sklepu internetowego.

Jakie są opłaty ?

Rejestracja jest darmowa, jednakże w wyniku jej dokonania będą ustalane opłaty recyklingowe.

Jakie są kary za niespełnienie powyższych wymogów ?

Brak rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań może oznaczać karę do 200 000 euro. Niepodanie odpowiednich danych dotyczących opakowań może skutkować karą do 100 000 euro. Brak deklaracji podsumowującej lub złożenie nieprawidłowej deklaracji jest zagrożone karą do 10 000 euro.
Ponadto należy wspomnieć o tzw. Abmahnung czyli wezwaniu do usunięcia naruszenia. Może ono zostać skierowane również przez konkurencję wraz z żądaniem pokrycia kosztów wezwania. Koszty najczęściej mieszczą się w widełkach 800-1500 euro. Zatem dla zwykłego sprzedawcy internetowego nie są to małe koszty. W Niemczech naruszenia są o wiele łatwiej wykrywalne przez odpowiednie urzędy czy też konkurencję, która używa takich instrumentów jak wspomniane Abmahnung.
W związku z powyższym nie tylko regulamin serwisu internetowego musi spełniać określone wymogi prawne, o których często piszemy, ale również trzeba uwzględniać inne wymagania prawne wokół e-sklepu występujące na różnych rynkach zagranicznych.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą