0

Porady prawne -Brexit

Data2021-01-31

Od stycznia 2021 obowiązuje Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską (UE) a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ma to określone konsekwencje dla biznesu w relacjach UE-UK, o czym poniżej.

  1. Przede wszystkim Wielka Brytania wraz z końcem ubiegłego roku utraciła wszystkie prawa i obowiązki państwa członkowskiego UE i jest państwem trzecim dla UE.
  2. Wielka Brytania nie ma już pełnego dostępu do jednolitego rynku i uni celnej i zostały wprowadzone kontrole graniczne.
  3. Wprowadzono strefę wolnego handlu i ceł bez kontyngentów, z uwzględnieniem reguły pochodzenia towarów.
  4. W związku z powyższym niezbędne jest potwierdzenie, że dany towar został w wystarczający sposób wytworzony w UK czy w UE, aby uznać go za pochodzący z UK czy z UE. Wtedy mamy preferencyjną stawkę 0.
  5. Pomimo powyższego mamy nowe procedury celne i kontrole w odniesieniu do towarów przywożonych z UK na teren UE lub wywożonych.
  6. Co istotne import towarów z Wielkiej Brytanii musi spełniać normy UE pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia i innych zasad porządku publicznego. 
  7. Dlatego dla przedsiębiorców są dodatkowe obowiązki i utrudnienia. Np. Od stycznia 2021 jest obowiązkowy Numer EORI , bez którego nie można legalnie importować, ani eksportować towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Dla firm zarejestrowanych w UK i sprzedających do UE również jest to wymagane. zmieniły się również procedury rozliczania vatu.

Powyższe aspekty sa tylko skrótowym zarysowaniem tematu relacji i procedur, które występują aktualnie pomiędzy UK i UE.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą