0

Porady prawne online -sprzedaż na allegro

Data2019-05-13

W związku ze zmianami na allegro postanowiliśmy niniejszym wpisem wspomnieć o aktualnych wymogach dla sprzedawców internetowych w tym serwisie.

Niedawno nasza porada prawna online dla klienta z e-commerce dotyczyła sprzedaży sensu stricte na allegro. Klient ma osobny sklep internetowy i uprzednio przygotowaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty na stronę e-sklepu m.in. regulamin sklepu internetowego, politykę prywatności wraz z cookies oraz wszystkie potrzebne klauzule zgody. Jednakże klient chciał również posiadać odpowiednie zabezpieczenie i dokumenty pod kątem dodatkowej sprzedaży na allegro.

Przede wszystkim osobny regulamin sprzedaży nie jest obligatoryjny i większość sprzedających go nie posiada. Zatem jakie elementy i obowiązki informacyjne istnieją aktualnie.

Tak jak regulamin e-sklepu czy regulamin serwisu internetowego powinien wyczerpywać określone obowiązki informacyjne, tak również w serwisie allegro należy wypełnić w zakładce o sprzedającym dokładne dane sprzedającego.

Jeśli chodzi o gwarancje – należy wskazać czy sprzedający będzie jej udzielał. Nie jest ona obligatoryjna i jest tylko dodatkowym i dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy. Oczywiście odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest obligatoryjna i wynika z ustawy. Trwa 2 lata w przypadku nowych towarów i 1 rok w przypadku przedmiotów używanych. W relacji z konsumentami nie można rękojmi wyłączyć. Jest to możliwe tylko w relacji B2B czyli klienta biznesowego.

Następnie należy wskazać wyczerpujące informacje w przedmiocie Reklamacja w odpowiedniej zakładce. Zasadny jest tutaj wzór formularza rejestracyjnego, który udostępniamy naszym klientom. W zakładce Zwroty z kolei winna być informacja z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy oraz należy zamieścić przykładowy formularz odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Porady prawne online w zakresie e-commerce na co dzień dotyczą też pewnych dobrych standardów wypracowanych przez lata. Między innymi rekomendujemy, aby również w obszarze allegro sprzedawcy wysyłali swoim klientom przykładowe formularze reklamacyjny oraz odstąpienia wraz z pouczeniem. Ponadto winno się również wysyłać osobny dokument w zakresie obowiązku informacyjnego RODO. Nie jest to typowa dokumentacja rodo sensu stricte, ponieważ w normalnym e-sklepie te obowiązki informacyjne wyczerpuje się choćby w polityce prywatności. Natomiast jest to na pewno dobra praktyka, aby w erze RODO wysyłać taki format dokumentu do klientów z allegro. Co powinno się znaleźć w takim dokumencie ? To, co najczęściej radzimy w zakresie rodo dla sklepów internetowych.

Należy zatem wskazać kto jest administratorem danych osobowych oraz na jakiej podstawie i w jakich celach przetwarzane są dane osobowe. Warto wspomnieć, iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”)
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
Ponadto należy wspomnieć o prawach w zakresie danych osobowych tj. prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
d) ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
f) sprzeciwu – skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bardzo ważne jest wyczerpanie obowiązku informacyjnego RODO, dlatego też zalecamy sprzedawcom na allegro wysyłanie takiego dokumentu. Brak wyczerpania tegoż obowiązku może skutkować karami finansowymi nałożonymi przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą