0

Porady prawne online – ważne zmiany w prawie w 2020 roku

Data2020-01-25

Niedawno informowaliśmy o zmianach w prawie, które wejdą w życie 1 czerwca 2020. Chcielibyśmy przedstawić i podsumować inne zmiany w prawie, które są istotne dla obrotu gospodarczego w tym roku.

Porady prawne online. Jakie zmiany w prawie zostały wprowadzone lub zaczną obowiązywać w roku 2020?

Tak jak wspominaliśmy w niedawnym wpisie doszło do zmian w Kodeksie cywilnym i ustawie o Prawach konsumenta. Uproszczając zostały rozszerzone pewne prawa konsumenta na jednoosobowe firmy. W związku z powyższym została niejako stworzona nowa kategoria podmiotów w obrocie gospodarczym. Szczegóły w osobnym wpisie. W związku z powyższym do 1 czerwca 2020 należy dokonać zmian w regulaminach sklepów czy serwisów internetowych.

Mikrorachunek podatkowy. Od stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy i płatnicy podatku PIT, CIT, VAT mają obowiązek posługiwać się indywidualnym rachunkiem podatkowym służącym tylko i wyłącznie do wpłat podatku. Generator mikrorachunku dostępny jest tutaj: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/Mikrorachunek podatkowy.  Zatem niezbędne jest wygenerowanie takiego rachunku na podstawie NIP lub PESEL i wpłata podatków na ten przydzielony rachunek, a nie jak dotychczas.  

Biała lista podatników  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata za pośrednictwem konta bankowego musi być dokonana na konto znajdujące się w wykazie udostępnionym przez szefa KAS. Dotyczy to zapłaty za transakcje na kwoty wyższe niż 15.000,00 brutto. Brak spełnienia tego warunku powoduje brak możliwości zaliczenia tego wydatku w koszty uzyskania przychodu.

Ważne jest, aby zweryfikował czy jesteś na tej liście, jak również sprawdzał swoich partnerów biznesowych. Tutaj znajdziesz link do wyszukiwarki kont bankowych (proszę też sprawdzić swoje konta): https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Paragon z NIP nabywcy Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż dla podatnika VAT, która uprzednio była zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, będzie uzależniona od zamieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy.  Oznacza to, że nie będzie już możliwości wystawienia faktury do paragonu wystawionego wcześniej bez numeru NIP nabywcy, jak to było dotychczas. Dlatego zwracajcie na to uwagę jako sprzedawcy i informujcie klientów o tych zmianach.

Na końcu chcieliśmy zwrócić uwagę na ważne obowiązki podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w formie spółek. Mowa tutaj o CRBR czyli Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

O co chodzi ?

Kim jest beneficjent rzeczywisty ?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Możecie o tym przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Reasumując jeżeli Wasza spółka została założona wcześniej niż 13 października 2019, to macie czas do 13 kwietnia tego roku na rejestrację.

W naszych wpisach na blogu będziemy przypominać o zmianach w prawie bądź ważnych terminach na określone obowiązki wynikające z prawa.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą