0

Porady prawne online zmiany w prawie od 1 stycznia 2021

Data2020-12-31

Ostatni okres to gorący czas zmian w regulaminach sklepów i serwisów pod kątem zmian w prawie w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach Konsumenta od 1 stycznia 2021.

Przypomnijmy, iż w kodeksie cywilnym zostały rozszerzone pewne prawa konsumenta na jednoosobowe firmy. W związku z powyższym została niejako stworzona nowa kategoria podmiotów w obrocie gospodarczym, co powoduje w praktyce dużo problemów. Są zmiany również w ustawie o Prawach konsumenta.

Nowy art.38 ustawy o Prawach konsumenta będzie miał brzmienie następujące :

,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

Zarówno zmiany w prawie cywilnym, jak również w ustawie o prawach konsumenta doprowadzą do tego, iż w praktyce postanowienia konsumenckie (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) będzie się stosować od 1 stycznia 2021 również do umów zawartych od tego dnia do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsekwencje tych zmian będą widoczne w praktyce obrotu w najbliższych miesiącach.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą