0

Regulamin sklepu internetowego – dlaczego jest tak ważny?

Data2019-09-02

Regulamin sklepu internetowego jest nieodzownym elementem funkcjonowania e-sklepu. Dlaczego ? Ponieważ zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy sprzedawcę z kupującym i stanowi zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji w Twoim e-sklepie. Regulamin wypełnia treścią umowę między sprzedającym a kupującym. Aby przygotować kompleksowy dokument należy bazować na wielu aktach prawnych m.in. : Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także regulacje europejskie.

Co powinien zawierać dobry regulamin e-sklepu? Przede wszystkim powinien spełniać wymogi informacyjne, które nakłada ustawa o prawach konsumenta. W pierwszej kolejności należy wskazać dane sprzedającego (dane identyfikacyjne i kontakt), definicje oraz rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną to m.in. konto użytkownika czy usługa newslettera. Zatem w regulaminie powinny być zawarte m.in. instrukcje rejestrowania się i logowania na stronie e-sklepu, warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Można nadać osobny rozdział „Usługi” . Porządkuje to niejako regulamin.

Następnie dobry regulamin sklepu internetowego powinien określać procedurę zawierania umowy sprzedaży towaru wraz z określeniem poszczególnych etapów zamówienia, jego realizacją i terminami. Później należy określić sposoby płatności i dostawy wraz terminami. Szczegóły mogą być doprecyzowane w określonych zakładkach na stronie e-sklepu. Ponadto powinny być zawarte postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy i jego wyłączenia na podstawie ustawy o prawach konsumenta. W szczególności należy opisać całą procedurę odstąpienia, terminy oraz skutki odstąpienia . Jest to niezwykle istotne z uwagi na interesy obydwu stron. Regulamin, który nie zawiera takich postanowień jest wadliwy i naraża sprzedającego na sankcje. Konsument ma ustawowe uprawnienia. Z drugiej strony są możliwości prawne wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy w określonych przypadkach, które chronią interesy sprzedającego. Prawnicy serwisu eprawohub.pl zawsze badają specyfikę biznesu klienta, aby znaleźć optymalne rozwiązania w granicach prawa.

Ponadto należy wskazać procedury reklamacyjne obowiązujące w e-sklepie dotyczące wymiany towaru lub jego zwrotu, naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru czyli odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi. W obszarze reklamacyjnym powinny się znaleźć również postanowienia dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są to już wymogi regulacji europejskich. Jeżeli w Twoim sklepie produkty są objęte gwarancją, również powinieneś o tym poinformować.

W samym regulaminie nie trzeba kompleksowo odnosić się do kwestii ochrony danych osobowych, jeżeli istnieje osobna polityka prywatności, która to reguluje. Na potrzeby wejścia przepisów RODO prawnicy serwisu eprawohub.pl dla swoich klientów w całej Polsce przyjęli taka formułę, że postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych wraz z polityką cookies zostały przeniesione w całości do polityki prywatności. Na końcu regulaminu powinny być postanowienia końcowe, w których można zawrzeć kwestię praw autorskich do e-sklepu, rozstrzyganie sporów czy procedurę zmian w regulaminie.

Dobry regulamin sklepu internetowego musi nie tylko wypełniać obowiązki informacyjne ze strony sprzedającego względem konsumenta, ale nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Klauzula niedozwolona to zapis, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Jak się bronić i jakie są sankcje? Sprzedawca może posiłkować się rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK, ale nie ma ona charakteru zamkniętego. Jeśli chodzi o sankcje, to sprzedawca, który ma takie postanowienia w regulaminie może zostać pozwany przez konsumentów. Zatem jest to kontrola przeprowadzana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.. Ponadto drugim zagrożeniem jest kontrola ze strony UOKiK –w razie wykrycia klauzuli niedozwolonej przeciwko sprzedawcy może zostać wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Stwierdzenie takiego naruszenia przez UOKiK może się wiązać z kolei z nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej sięgającej 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Aby się zabezpieczyć najlepiej skorzystać z usług prawników serwisu eprawohub.pl i zamówić profesjonalne pakiety, zawierające m.in. regulaminy sklepów internetowych, jak również inne dokumenty tj. polityka prywatności, potrzebne wzory odstąpienia od umowy , reklamacyjne, klauzule zgody na stronę internetową etc. Można zamówić różne pakiety na stronie eprawohub.pl . Polecany jest pakiet Complex + RODO zawierający profesjonalny i kompleksowy pakiet dla powstającego sklepu internetowego wraz z ochroną danych osobowych wg RODO. Zapewnia pełne wdrożenie e-sklepu https://eprawohub.pl/produkt/pakiet-complex-giodorodo/.

Ponadto warto wspomnieć o Pakiecie Europe + RODO. https://eprawohub.pl/produkt/pakiet-europe-regulamin-sklepu-internetowego/ .Pakiet + Europe Regulamin Sklepu Internetowego to profesjonalny i kompleksowy pakiet dla powstającego sklepu internetowego dostosowany do sprzedaży w UE i zgodny z RODO. Pakiet zapewnia pełne wdrożenie e-sklepu w języku polskim i angielskim. Jest to przeznaczone głównie dla sprzedawców, którzy mają e-sklepy w języku polskim i angielskim, a potencjalni odbiorcy to nie tylko Polacy. Jeżeli ktoś zamierza rozszerzać działalność pod określony zagraniczny rynek, to należy uwzględniać prawodawstwo obcego kraju w przygotowywaniu dokumentacji prawnej. To są najczęściej już indywidualne zlecenia projektowane przez naszych prawników pod określone potrzeby. Ze wszystkim możecie się zapoznać w naszej zakładce https://eprawohub.pl/kategoria-produktu/biznes/regulamin-sklepu-internetowego/ , gdzie są również oferowane gotowe pakiety, w których są dostępne różne profesjonalne regulaminy sklepów internetowych.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą