0

Regulamin sklepu internetowego i regulamin serwisu internetowego na rynki zagraniczne

Data2018-11-21

W naszej bieżącej obsłudze prawnej dla e-commerce określony procent zleceń dotyczy cały czas spraw zagranicznych. Między innymi ostatnie ciekawe projekty tj. całe prawne wdrożenie serwisu z e-sportu dla klienta z Wielkiej Brytanii czy też sieć sklepów meblarskich w kilku krajach europejskich. Klienci zadają często pytanie jakie postanowienia powinny zawierać wtedy takie dokumenty jak regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego.

Oczywiście standardowo regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego nie różni się w pewnych pryncypiach od dokumentacji przygotowywanej stricte na rynek polski. Czyli muszą być zawsze postanowienia wyczerpujące obowiązki informacyjne sprzedawcy czy usługodawcy, regulacje dotyczące sprzedaży czy świadczonych usług, płatności czy dostawy, spraw konsumenckich, a w szczególności prawa odstąpienia, praw autorskich etc. O szczegółach możecie przeczytać w innych licznych wpisach na naszym blogu. To, co jest najważniejsze to kwestia według jakiego prawa właściwego przygotowywać dane regulaminy.

Istnieją pewne zasady, iż dany regulamin na zagraniczny rynek winno się przygotowywać i dostosowywać do prawa obowiązującego w państwie konsumenta. Jest to istotne, ponieważ nie wolno pozbawiać konsumentów możliwości korzystania z ochrony prawnej , jaka przysługuje im w kraju, w którym zamieszkują.

Zatem jeżeli przygotowujemy regulamin serwisu internetowego na rynek amerykański, to winniśmy uwzględniać regulacje prawne federalne i stanowe. Nawiasem mówiąc zlecenia na rynek amerykański różnią się od tzw. europejskich głównie z uwagi na mniej zaawansowany stopień ochrony praw konsumenckich w USA. Jeżeli przygotowujemy regulamin sklepu internetowego stricte na rynek francuski, to taki dokument musi uwzględniać prawo europejskie i prawo obce francuskie. W szczególności należy uwzględniać dane prawo obce w poszczególnych krajach, jeżeli sprzedaż jest kierowana wyłącznie do jednego państwa zagranicznego. W krajach europejskich sprawy konsumenckie są uregulowane w różnych dyrektywach konsumenckich, co ułatwia sprawę. Wyznaczają one pewne minima prawne, które muszą występować w prawodawstwach poszczególnych państw europejskich. W Polsce nowa ustawa konsumencka obowiązuje od końca roku 2014 dostosowująca polskie regulacje do wymogów europejskich.

Jak wygląda najczęściej praktyka polskich sprzedawców ? Najczęściej sprzedawcy polscy decydują się na przygotowanie regulaminu wg prawa polskiego, a następnie tłumaczą go na język obcy, co jest błędną praktyką.

W związku z powyższym jeżeli decydujesz się rozszerzać sprzedaż w e-biznesie na inne rynki, najlepiej zamówić profesjonalny pakiet dokumentów u profesjonalistów, w tym przede wszystkim regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego, który będzie spełniał wszystkie wymogi prawne państwa, do którego adresujecie sprzedaż produktów czy usług. W takich sytuacjach cała dokumentacja prawna jest przygotowana w danym obcym języku z uwzględnieniem prawa państwa obcego.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą