0

Regulamin sklepu internetowego i regulamin serwisu internetowego – postanowienia dotyczące przedsiębiorców w relacji B2B

Data2019-02-20

Tylko profesjonalny regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego może zabezpieczać wasze interesy z perspektywy sprzedającego. Oczywiście najczęściej nasze wpisy dotyczą tych relacji z Waszymi klientami, będącymi konsumentami. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się również kwestią relacji B2B.

Należy przypomnieć, iż dobre regulaminy sklepów internetowych muszą spełniać wymogi nałożone prze wiele aktów prawnych. m.in. : Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także regulacje europejskie.

W szczególności do usługobiorców, będących konsumentami, stosuje się określone wymogi prawne co do zawieranych umów na odległość. Występują określone prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców, m.in. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni – bez podania przyczyny. Udzielenie konsumentowi informacji o prawie odstąpienia to jeden z licznych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wylicza art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Następnie dobry regulamin sklepu internetowego powinien określać procedurę zawierania umowy sprzedaży towaru wraz z określeniem poszczególnych etapów zamówienia, jego realizacją i terminami, płatnościami oraz dostawą. Szczegóły mogą być doprecyzowane w określonych zakładkach na stronie e-sklepu.

Odpowiednio regulamin serwisu internetowego musi określać warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, płatności etc. O innych sprawach koniecznych w regulaminie możecie przeczytać w naszych innych licznych wpisach.

Teraz przechodząc do relacji B2B. Od czasu do czasu klienci pytają czy należy posiadać osobny regulamin serwisu internetowego lub regulamin e-sklepu dla konsumentów oraz dodatkowo osobny dla przedsiębiorców. Otóż nie ma takiej potrzeby, ale można. Najczęściej wszystkie postanowienia dotyczące usług świadczonych dla konsumentów i przedsiębiorców zawiera się w jednym regulaminie.

Klienci zadają pytanie odnośnie prawa do odstąpienia ze swojej strony w relacjach z klientami, którzy są przedsiębiorcami w określonych wypadkach np. braku dostawy towaru do magazynu, albo innych spraw losowych. Czy można zastrzec możliwość odstąpienia przez Sprzedającego i jakie postanowienia powinny być w takim przypadku w regulaminie? Odpowiedź na takie pytanie jest twierdząca.

W stosunku do klientów -przedsiębiorców jest możliwe zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy przez Sprzedającego. W tym przypadku należy przede wszystkim powołać się na art. 395 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

W związku z powyższym nie działa to z automatu, ale w umowie czyli w tym przypadku w regulaminie należy zastrzec takie postanowienie o możliwości odstąpienia od umowy przez sprzedającego. Szczegółowy zapis jest przedmiotem prac naszych prawników pod danego klienta. Takie porady prawne online w e-commerce, jako m.in. prawnik startupów często się zdarzają na etapie przystępowania do prac nad zindywidualizowanym regulaminem dla klienta. Szczegóły można poznać u członków zespołu prawnego eprawohub.pl

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą