Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

Powodztwo_o_stw._niewaznosci_uchwaly_wspolnikow-1

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

Wypełnij poniższy formularz i złóż zamówienie. Zostanie przygotowany i przesłany dla Ciebie dopasowany i gotowy dokument.

399.00

    • (max file size 128 MB)
Kategoria:

Opis

Uchwała wspólników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje :
1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom
2) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu
3) wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników
4) wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem.
5) w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.
Powództwo należy wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały. Opłata sądowa od pozwu o uchylenie uchwały wspólników wynosi 2000 zł. Wypełnij formularz i zamów dokument , a otrzymasz profesjonalny pozew wraz z dalsza instrukcją. Bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Zapytaj o dokument

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

Dlaczego ePrawoHub

Podobne dokumenty

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT